विभाग मुख्य विषय
अ.क्र. शाखा मुख्य विषय विषय स्त्रोत फाईल
1 Six Bundle System
2 store ; purchases
श्री . सुधाकर जोशी
यशदा
3 अर्ध न्यायिक कामकाज प्रल्हाद कचरे ; यशदा
4 Chapter Cases प्रल्हाद कचरे ; यशदा
5 कायदा व सुव्यवस्था प्रल्हाद कचरे ; यशदा
6 कायदा व सुव्यवस्था प्रल्हाद कचरे ; यशदा
7 मृत्यूपूर्व जबानी प्रल्हाद कचरे ; यशदा
8 Inquest Procedure प्रल्हाद कचरे ; यशदा
9 निवडणूक आयोग माहिती भारत निवडणूक आयोग