अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
41 देवस्थान इनाम कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


42 पोलीस पाटील कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


43 कोतवाल कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


44 वहिवाटीबाबत तसेच अधिकार अभिलेखातील नोंदीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा एक उत्कृष्ठ आणि सर्वच महसूल अधिकार्यांना उपयोगी असा इंग्रजी भाषेतील निकालाचा स्वैर अनुवाद, मराठी भाषेत करून देत आहे. कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


45 रस्ते प्रकरणे विषयक सादरीकरण: तहसीलदार श्री बबन काकडे Administrator


46 "महसूल प्रश्नोत्तरे" कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


47 लोकसेवकाच्या आदेशाची अवज्ञा कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


48 हक्कसोड पत्र आणि वारस नोंद कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


49 बेरार महसुल संहिता आणि बेरार फॉरेस्‍ट मॅन्‍युअल नुसार जमिनीची वर्गवारी
1) सेंट्रल प्रोव्‍हीनसेस अॅंड बेरार फॉरेस्‍ट मॅन्‍युअल भाग-1
नुसार वन जमिनीची वर्गवारी.
( भाग 3, प्रकरण -9 )
2) बेरार जमिन महसुल संहिता भाग-1 प्रकरण 5
नुसार महसुल खात्‍याच्‍या व्‍यवस्‍थापनात असलेल्‍या जमिनीची वर्गवारी
वरिल प्रमाणे जमिनीची वर्गवारी बेरार महसुल संहिता आणि बेरार फॉरेस्‍ट मॅन्‍युअल
नुसार करण्‍यात आलेली आहे. या माहीती चा फायदा नक्‍कीच सर्व महसुल
मध्‍ये काम करणा-या बंधु भगीनींना होईल. वरिल फाईल PDF स्‍वरुपात मिळवीण्‍यासाठी.

www.talathiinmaharashtra.in ला अवश्‍य भेट द्या

लेखः- कामराज बसवन्‍ना चौधरी
तलाठी-पुसद जि.यवतमाळ
9011797779 ckamraj@outlook.com
www.talathiinmaharashtra.in
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी
तलाठी


50 महसूल कायद्यां विषयक नवीन संकेतस्थmळ www.mahasulmitra.info कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


51 शासकीय जमीन मागणी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


52 तक्रार नोंद-अपील-पुनरीक्षण-पुनर्विलोकन कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


53 रस्ता मागणी आणि रस्ता अडविणे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


54 वारस कायदे आणि मृत्यूपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


55 तलाठी कामकाज मार्गदर्शिका कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


56 101 गोष्टीरूपी फेरफार कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


57 लेखनप्रमाद दुरुस्ती व पोकळीस्त नोंद कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


58 सार्वजनिक उपद्रव कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


59 जादुटोना विरोधी कायदा कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


60 AMBER LAMP (Curter) कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.