अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
261 कोल्हापूर जिल्हयातील महसूल अधिकारयांची म.ना.से वेबसाईट सभासद नोंदणी प्रशिक्षण कार्यशाळा आज दि. 29 जून 2013 रोजी जिल्हयातील उपजिल्हाधिकारी , तहसिलदार , नायब तहसिलदार यांच्या उपस्थितीत पार पाडली श्री.संजय शंकरराव शिंदे
अपर जिल्हाधिकारी


262 महसूल विभागाची लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद श्री.संजय शंकरराव शिंदे
अपर जिल्हाधिकारी


263 मतदान केंद्र rationalization विषयी Administrator


264 SMS द्वारे पावसाची माहिती संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.