अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
201 ई महाभूमी,सुधारित गाव नमूना एक क डाटा एंट्री करणे बाबत विष्णू पाटील
सर्वसाधारण


202 सहकार निवडणुक आयोगावर प्रतिनियुक्तीवर जाणेसाठीचे जाहिरात/शासन निर्णय शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


203 :-Use of EVMs with Printers – Format of declaration under rule 49MA of C.E Rules, 1961 –
regarding.
श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


204 Food securuty bill श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


205 पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्र निर्बंध लागु केले बाबतचा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा आदेश शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


206 nota instructions secm श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


207 ECIs Recent instructions regarding Model code of Conduct. पाटील स्वाती मारुती
तहसीलदार


208 Provision of "None of D Above" -ECIs instruction and SC judgement. पाटील स्वाती मारुती
तहसीलदार


209 ECIs instructions and Format of "None of D Above-NOTA" Option on EVM And Ballot paper-regarding पाटील स्वाती मारुती
तहसीलदार


210 Provision for "None of D Above-NOTA" Option on EVM And Ballot paper-regarding. पाटील स्वाती मारुती
तहसीलदार


211 eci instruction on use of social media websites श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


212 Pulkundwar Chandrakant :Minor Mineral order High Court Order Administrator


213 Provision for “None of the above” option on the EVM/Ballot Paper- श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


214 The Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013-reg. श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


215 NIC चा e-mail प्राप्त करून घेण्यासाठी अर्जाचा नमुना.
विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनीही आपला कायम स्वरूपी email id NIC द्वारे तयार करून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे. त्यासाठी सदर नमुना भरून NIC च्या DIO कडे दिल्यास आपणास कायम स्वरूपी EMAIL ID प्राप्त करून घेता येयील. बदली झाली तरी हा ID कायम राहील.जसे कि sanjay.bhagwat@nic.in
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार gmail or yahoomail वरील email id आता वापरण्यास मनाई केली आहे.सबब सर्व सहकार्यांना विनंती करीत आहे.
संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


216 उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रारूप नागरी सूची सिविल लिस्ट महसूल विभागाने दि.७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली आहे. कृपया अवलोकन व अनुपालन करणेस विनंती आहे. Administrator


217 अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रारूप नागरी सूची सिविल लिस्ट महसूल व वन विभागाने दि.७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली आहे. कृपया अवलोकन व अनुपालन करावे हि विनंती. Administrator


218 Judgment dated 13-09-13 of the Hon'ble SC in WP (C) No. 121 of 2008- Resurgence India vs. ECI and other, regarding filing of incomplete affidavit of candidates. Administrator


219 Jadu-tona vidheyak (English ) sent by Dr Mangrule Administrator


220 Maharashtra Land Revenue
(Conversion of Use of Land and Non-Agricultural Assessment) Rules, 1969.
बिनशेती परवानगी देण्यासाठी करावयाची कार्यवाही, अर्जाचा नमुना, विविध प्रकरणात द्यावयाच्या सनदेचे नमुने इत्यादी बाबत माहिती.
संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.