अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
201 ECIs Recent instructions regarding Model code of Conduct. पाटील स्वाती मारुती
तहसीलदार


202 ECIs instructions and Format of "None of D Above-NOTA" Option on EVM And Ballot paper-regarding पाटील स्वाती मारुती
तहसीलदार


203 Provision for "None of D Above-NOTA" Option on EVM And Ballot paper-regarding. पाटील स्वाती मारुती
तहसीलदार


204 eci instruction on use of social media websites श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


205 Pulkundwar Chandrakant :Minor Mineral order High Court Order Administrator


206 Provision for “None of the above” option on the EVM/Ballot Paper- श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


207 The Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013-reg. श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


208 NIC चा e-mail प्राप्त करून घेण्यासाठी अर्जाचा नमुना.
विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनीही आपला कायम स्वरूपी email id NIC द्वारे तयार करून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे. त्यासाठी सदर नमुना भरून NIC च्या DIO कडे दिल्यास आपणास कायम स्वरूपी EMAIL ID प्राप्त करून घेता येयील. बदली झाली तरी हा ID कायम राहील.जसे कि sanjay.bhagwat@nic.in
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार gmail or yahoomail वरील email id आता वापरण्यास मनाई केली आहे.सबब सर्व सहकार्यांना विनंती करीत आहे.
संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


209 उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रारूप नागरी सूची सिविल लिस्ट महसूल विभागाने दि.७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली आहे. कृपया अवलोकन व अनुपालन करणेस विनंती आहे. Administrator


210 अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रारूप नागरी सूची सिविल लिस्ट महसूल व वन विभागाने दि.७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली आहे. कृपया अवलोकन व अनुपालन करावे हि विनंती. Administrator


211 Judgment dated 13-09-13 of the Hon'ble SC in WP (C) No. 121 of 2008- Resurgence India vs. ECI and other, regarding filing of incomplete affidavit of candidates. Administrator


212 Jadu-tona vidheyak (English ) sent by Dr Mangrule Administrator


213 Maharashtra Land Revenue
(Conversion of Use of Land and Non-Agricultural Assessment) Rules, 1969.
बिनशेती परवानगी देण्यासाठी करावयाची कार्यवाही, अर्जाचा नमुना, विविध प्रकरणात द्यावयाच्या सनदेचे नमुने इत्यादी बाबत माहिती.
संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


214 बिन शेती परवानगी साठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ नुसार विहित केलेला अर्जाचा नमुना, जाहीरनामा, संबधित यंत्रणांचे अभिप्राय घेण्यासाठी पाठवावयाची पत्रे , पोच पावती इत्यादीचे नमुना संच. अर्जासह इतर सर्व माहिती संबधित अर्जदारांनी भरून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कार्यवाहीतील विलंब कमी होतो. संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


215 गरीब नागरिकांना मोफत विधी विषयक सल्ला किंवा वकिलांच्या सेवा मोफत प्राप्त करून घेण्यासाठी जिल्हा विधी व सल्ला समिती कडे अर्ज करावा लागतो, त्या अर्जाचा नमुना. त्याच प्रमाणे लोक अदालती मध्ये प्रकरण चाविण्याचे असल्यास आवश्यक अर्ज व नोटीस चे नमुने. हे नमुने भूसंपादन विभागासाठी कामाचे आहेत. संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


216 महाराष्ट्र जमीन महसूल विवक्षित भूमी धारकांचा भोगवटादार वर्ग १ मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देणे बाबत नियम १९६८ नुसार करावयाची कार्यवाही साठी अर्जाच्या नमुन्यापासून अंतिम आदेश पारित करणे पर्यंत लागणारे नमुने.
संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


217 Application Form for Aam Adami Bima Yojana and Scholership
आम आदमी बिमा योजना व शिष्यवर्ती योजनेच्या अर्जाचा नमुना.
अर्जाच्या छपाई साठी हा नमुना वापरता येयील.
संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


218 Draft Civil list of Additional Collectors; Max photos collected and incoporated; Please correct if any corections. We are already too late on this issue , so please . Administrator


219 kolhapur Phone श्री.संजय शंकरराव शिंदे
अपर जिल्हाधिकारी


220 NCL नवीन GR शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.