अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
141 राज्यातील जुन्या भूमि अभिलेखांच्या स्कॅनिंग चे काम निवडपात्र संस्थाना देणेबाबत...... श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


142 राष्‍ट्रध्‍वजाच्‍या उचित वापराबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


143 शासकीय अधिकाऱ्यांचे / कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


144 80 वर्षे व त्यावरील निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृतीवेतनधारकांना
दि.१ एप्रिल २०१४ पासून १० % वाढ करण्याबाबत
श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


145 महाराष्ट्र आर्थिक सर्व्हे सन 2013-14 Administrator


146 कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम मधील अशी शेतजमीन खरेदी / विक्री अनुषंगाने जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या पुर्वपरवानगी विषयक तरतुदीतील सुधारणेबाबत.. श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


147 राज्‍यातील पश्चिम घाट क्षेत्रात परि-संवेदनशिल (Eco-Senstivie Zone) क्षेत्राची सिमा ठरविण्‍यासाठी गांव निहाय समितत्‍या व राज्‍यस्‍तरीय समिती गठन करण्‍याबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


148 राज्यातील तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी नगरपरिषद /नगरपंचायत स्थापन करण्याबाबत.....प्राथमिक उद्धोषणा - मुदतवाद देण्याबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


149 भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीदरांना धार्मिक यात्रेचा खर्च भागविण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीमधून रक्कम(ना परतावा) काढण्यास मंजूरी देणेबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


150 मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


151 जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्यामधील विषय वाटप.... श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


152 राज्‍य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांच्‍या वाहतूक भत्‍त्‍याच्‍या (Transport Allowance) दरांत सुधारणा करणेबाबत.. श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


153 कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम मधील भूसंपादीत जमीनीच्‍या बाबतीत शेतकरी दर्जा विषयक तरतुदीतील सुधारणांबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


154 भूसंपादन, पुनर्वसन , पुंर्वासाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शक हक्क नियम , 2014 व्ही. आर. थोरवे
नायब तहसीलदार


155 ई-चावडी व ई-फेरफार या योजनेअंतर्गत संगणकावरुन देण्‍यात येणा-या ७/१२ उता-यांच्‍या प्रतींवर आकारण्‍यात येणा-या शुल्‍काबाबत..... श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


156 On Line Mutation Regarding Administrator


157 Dr.Chandrakant Pukundwar :
THE WHISTLE BLOWERS PROTECTION ACT, 2011
Administrator


158 अवेळी पाऊस व गारपीट नुकसानी बाबत मदत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


159 mpsc Bach 2012 deputy collector order व्ही. आर. थोरवे
नायब तहसीलदार


160 7th pay Questionaire श्री.संजय शंकरराव शिंदे
अपर जिल्हाधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.