अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
141 लोकशाही दिनी सादर केल्या जाणाऱ्या तक्रारींच्या निवारणाबाबत............ श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


142 माहितीचा अधिकार विषयी केंद्रीय माहिती आयोगाचे निर्णय
Important Decisions of Central Information Commission
श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


143 राज्यातील जुन्या भूमि अभिलेखांच्या स्कॅनिंग चे काम निवडपात्र संस्थाना देणेबाबत...... श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


144 राष्‍ट्रध्‍वजाच्‍या उचित वापराबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


145 शासकीय अधिकाऱ्यांचे / कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


146 80 वर्षे व त्यावरील निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृतीवेतनधारकांना
दि.१ एप्रिल २०१४ पासून १० % वाढ करण्याबाबत
श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


147 महाराष्ट्र आर्थिक सर्व्हे सन 2013-14 Administrator


148 कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम मधील अशी शेतजमीन खरेदी / विक्री अनुषंगाने जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या पुर्वपरवानगी विषयक तरतुदीतील सुधारणेबाबत.. श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


149 राज्‍यातील पश्चिम घाट क्षेत्रात परि-संवेदनशिल (Eco-Senstivie Zone) क्षेत्राची सिमा ठरविण्‍यासाठी गांव निहाय समितत्‍या व राज्‍यस्‍तरीय समिती गठन करण्‍याबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


150 सायरन व मल्टीटोन होर्न बसविलेल्या शासकीय वाहनांनी रात्री १० ते सकाळी ६ वा. पर्यंत हॉर्नचा वापर करू नये श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


151 राज्यातील तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी नगरपरिषद /नगरपंचायत स्थापन करण्याबाबत.....प्राथमिक उद्धोषणा - मुदतवाद देण्याबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


152 भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीदरांना धार्मिक यात्रेचा खर्च भागविण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीमधून रक्कम(ना परतावा) काढण्यास मंजूरी देणेबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


153 मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


154 जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्यामधील विषय वाटप.... श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


155 राज्‍य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांच्‍या वाहतूक भत्‍त्‍याच्‍या (Transport Allowance) दरांत सुधारणा करणेबाबत.. श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


156 कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम मधील भूसंपादीत जमीनीच्‍या बाबतीत शेतकरी दर्जा विषयक तरतुदीतील सुधारणांबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


157 भूसंपादन, पुनर्वसन , पुंर्वासाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शक हक्क नियम , 2014 व्ही. आर. थोरवे
नायब तहसीलदार


158 ई-चावडी व ई-फेरफार या योजनेअंतर्गत संगणकावरुन देण्‍यात येणा-या ७/१२ उता-यांच्‍या प्रतींवर आकारण्‍यात येणा-या शुल्‍काबाबत..... श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


159 On Line Mutation Regarding Administrator


160 Dr.Chandrakant Pukundwar :
THE WHISTLE BLOWERS PROTECTION ACT, 2011
Administrator


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.