अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
121 Judgement format कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


122 जात प्रमाणपत्र वितरण बंद करणेबाबत मा मुख्यमंत्री यांना दिलेले निवेदन श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


123 Information & form of Cinema Theatre Inspection कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


124 Letter to ECI by Ajay Lahane. Administrator


125 suggestion to the draft of the Right to Service Bill. श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


126 suggestion to the draft of the Right to Service Bill. श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


127 Judgement format for new Revenue officers कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


128 MP Model Village Yojana Guideline श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


129 राष्ट्रपती राजवट भारत शासन राजपत्र श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


130 Rule 4A of Maharashtra Land Revenue(Extraction & Removal of minor minerals) Rules 2014 श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


131 अस्थाही शासकीय कर्मचाऱ्यांना / अधिकाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


132 मंत्रीमंडळ निर्णय - तलाठी व मंडळ अधिकारी प्रवासभत्ता बाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


133 मंत्रीमंडळ निर्णय - दगडावर स्वामित्वधन बाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


134 Hon'ble Supreme Court Judgement ref.i.eCircular regarding Arrest of a Person. श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


135 पदोन्नतीच्या संधी नसलेल्या म्हणजेच एकाकी पदांना सुधारित सेवांतर्गत आश्र्वासित प्रगती योजनेंतर्गत अनुघ्नेय असलेल्या समुचित ग्रेड वेतनामध्ये सुधारणा करणेबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


136 विभागीय परीक्षा - वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीसाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना सवलत बाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


137 महाराष्ट्र जिल्हा नाविन्यता परिषदेचे गठन करण्याबाबत श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


138 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा
परीक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्त होणा-या गट अ व
गट ब मधील अधिका-याांच्या एकत्रित
परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत
श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


139 कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे करिता वैध्यकीय प्रतिपुर्तीची विमाछत्र योजना श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


140 पाणी टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी करण्यात येणारा विविध उपाययोजनांबाबत श्रीधर गालीपेल्ली
नायब तहसीलदार


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.