अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
101 Cr.P.C. 156(3) कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


102 Letter about Salary कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


103 NLRMP कार्यासाठी ,ऑनलाईन ई -फेरफार /ई-चावडी साठीच्या आवश्यक माहीती व महत्वाच्या URLसाठी
http://talathiinmaharashtra.blogspot.in ह्या ब्लॉग ला भेट देवून माहीती मिळवा.
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी
तलाठी


104 Leena Falke: Nagpur Metro Region Planning Committee election :
single transferable vote :
Administrator


105 आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्यांना द्यावयाच्या आर्थीक मदतीचा चार्ट शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


106 केंद्र शासनाने दोन नवीन योजना सुरु केल्या आहेत...

१) प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना

रुपये ३३० वार्षिक हप्ता
लाभार्थी वयोगट १८ ते ५०
लाभ - मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये भरपाई
अट - फक्त बँकेत खाते असणे आवश्यक कोणीही लाभ घेवू शकतो

२) प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

रुपये १२ वार्षिक हप्ता
लाभार्थी वयोगट १८ ते ७०
लाभ - जखमी झाल्यास १ लाख रुपये व मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये भरपाई
अट - फक्त बँकेत खाते असणे आवश्यक कोणीही लाभ घेवू शकतो

दोन्ही योजनेचा लाभ तुम्ही एकत्रित रित्या घेवून रुपये ३४२ च्या वार्षिक हप्त्यामध्ये ४ लाख रुपयांचे संरक्षण मिळवू शकता. लवकरात लवकर तुमच्या बँकेशी संपर्क साधा..
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी
तलाठी


107 MPSC (Mains) 2014 Result Administrator


108 Home medicine for weight loss. The file previously loaded was fade. So uploading new file. कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


109 Haddapar कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


110 Godown Registers at a glance कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


111 Godown Registers at a glance कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


112 Registers in Godown कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


113 Home medicine for weight loss कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


114 Order about Cr. P.C. 156(3) कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


115 Dying decleartion कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


116 Identification Parade कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


117 I.P.C. at a glance कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


118 Talathi Dapter at a glance कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


119 Judgement format कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


120 जात प्रमाणपत्र वितरण बंद करणेबाबत मा मुख्यमंत्री यांना दिलेले निवेदन श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.