अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
1 पोलीस विभागाच्या पत्राला मंडळ अधिकारी, अहमदनगर श्री मोहसीन शेख यांचे अभ्यासपूर्ण उत्तर Administrator


2 रेरा अधिनियम, नियम आणि एफ.ए.क्‍यू. कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


3 तालुका सब-जेल कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


4 पुरवठा आणि अन्य तपासण्या कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


5 Preventive Actions कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


6 94. पोलीस कोठडीत आरोपीचा मृत्यू कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


7 93. कुळवहिवाट कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


8 92. नोंद-आदेश यांसाठी प्रलंबित काळ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


9 91. लिस पेन्डन्स कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


10 MLRC Sec. 150 कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


11 1 धारण जमिनीचे वाटप कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


12 Table Manners कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


13 CHAPTER Cases कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


14 नोटीस बजावणे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


15 थकबाकी वसुली कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


16 आपल्‍या "महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमचे- कलम ५ ते १९" नवीन स्वरूपात. कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


17 आपल्‍या "महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमचे- कलम १ ते ४" नवीन स्वरूपात. कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


18 मूत्रपिंड (Kidney) निगा व घरगुती उपचार कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


19 87. गौणखनिज जप्ती निर्देश-मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


20 आयुष्यमान भव - डॉ. संजय कुंडेटकर कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.