विशेष संकलने

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
1 विविध महसूल अधिनियमातील सुधारणा विविध महसूल अधिनियमातील सुधारणा२०१७-२०२१ सौजन्य: रत्नागिरी जिल्हा संकेतस्थळ. Administrator


2 नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विषयक शासन निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विषयक शासन निर्णय 2017-2021 सौजन्य: रत्नागिरी जिल्हा संकेतस्थळ. Administrator


3 आस्थापना विषयक शासन निर्णय आस्थापना विषयक शासन निर्णय 2017-2021 सौजन्य: रत्नागिरी जिल्हा संकेतस्थळ. Administrator


4 गौण खनिज विषयक शासन निर्णय गौण खनिज विषयक शासन निर्णय २०१७-२०२१. सौजन्य: रत्नागिरी जिल्हा संकेतस्थळ. Administrator


5 अधिकार अभिलेख विषयक शासन निर्णय अधिकार अभिलेख विषयक शासन निर्णय 2017-2021 सौजन्य: रत्नागिरी जिल्हा संकेतस्थळ. Administrator


6 जमीन विषयक धोरणात्मक शासन निर्णय जमीन विषयक धोरणात्मक शासन निर्णय 2017-2021 सौजन्य: रत्नागिरी जिल्हा संकेतस्थळ. Administrator


7 लेखा विषयक शासन निर्णय संकलित Revenue Dept confrerence 2023: Account and audit related circulars महसूल व वन विभाग अंतर्अंग विभागीय आयुक्त जमाबंदी आयुक्त , संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक आणी जिल्हाधिकारी यांची लोणी, जि. अहमदनगर येथे परीषद दिनांक 22 व 23 फेब्रुवारी 2023 श्री.संजय शंकरराव शिंदे
अपर जिल्हाधिकारी


8 आर्थिक पाहणी अहवाल. श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


9 wasteland atlas of maharashtra as published on the website of dept. of Land resources, govt of maharashtra श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


10 Functional Review of the Maharashtra State Departments: Detailed Report ...Revenue Department
YASHADA....sent by Abhay Chavan.
Administrator


11 मा जिल्हाधिकारी लातूर यांनी महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या गृह विभागाशी संबधीत अडचणी संदर्भात मा. आयुक्त यांना पाठविलेले अर्धशासकीय पत्र. श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


12 जिल्ह्यातील ई गव्हर्नस प्रोजेक्ट श्री.संजय शंकरराव शिंदे
अपर जिल्हाधिकारी


13 CADRE STRENGTH OF INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE (AS ON 01.01.2013) Administrator


14 Indian Administrative Service – promotion to various grades – guidelines
regarding.
Administrator


15 महाराष्ट्राची जिल्हानिहाय संक्षिप्त लोकसंख्या २०११ Administrator


16 disqualification orde local sector श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


17 माहिती व तंत्रज्ञान सचिव यांनी सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना पत्र देऊन खाजगी इमेल न वापरण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्याची प्रत सोबत जोडली आहे. श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


18 संजय गांधी योजनेसाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना व अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही या बाबत एकत्रित संच.
सदर नमुना अर्ज छपाई साठी उपयोगाचा आहे, त्याच प्रमाणे सामाजिक संघटना नि याचा उपयोग करून अधिकाधिक वंचित लाभार्थी पर्यंत पोहोचविणे साठी याचा उपयोग करणे अपेक्षित आहे.
संजय भागवत
अपर जिल्हाधिकारी


19 net hand book part-2 व्ही. आर. थोरवे
नायब तहसीलदार


20 net handbook व्ही. आर. थोरवे
नायब तहसीलदार


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.