Membership Registration

Registration नोंदणी साठी आपण देत असलेल्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद!
सर्व नोंदणी इच्छुक व्यक्तीसाठी नम्रतापूर्ण निवेदन.

"महाराष्ट्र सिविल सर्विस " हे संकेतस्थळ महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आपसातील परस्पर समन्वयातून जनतेला अधिक चांगली, गतिमान व आश्वस्त सेवा देण्यासाठी सर्वांच्या प्रयत्नातून निर्माण केलेले संकेतस्थळ आहे. या माध्यमातून महसूल अधिकारी आपल्या अभ्यासाच्या व अनुभवाच्या सहाय्याने जनतेच्या समस्यांचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.त्यामुळे यावर केवळ महसूल अधिकारी व महसूल कर्मचारी नोंदणी Registration करू शकतात. हि नोंदणी महसूल अधिकाऱ्यांच्या व महसूल कर्मचाऱ्यांच्या आपसातील चर्चेसाठी व जनतेला मार्गदर्शन करण्यासाठी आवश्यक असल्याने इतरांना नोंदणीची आवश्यकता नाही. ते जन पीठ च्या माध्यमातून संकेतस्थळाला भेट देवू शकतील.

या Membership Form * मार्क केलेल्या सर्व fields भरणे आवश्यक आहे.
आपली Membership Request मान्य होताच आपणाला आपला " Password" आपल्या ईमेल आयडी वर पाठविण्यात येईल.

महाराष्ट्र सिविल सर्विस

ई-मेल आयडी (ईमेल आयडी हाच युजरनेम आहे)*
नांव *
Name in English *
पदनाम *
विभाग *
जिल्हा *
तालुका
मोबाईल नंबर*
जन्म दिनांक *
सेवा प्रवेश दिनांक *
संवर्ग प्रवेश दिनांक *
शैक्षणिक अहर्ता *
मुळ जिल्हा *
सध्याची पदस्थापना *
फोटो
What is the total of *

श्री.एन.एन. जाधव

नायब तहसीलदार

श्री.बी.बी. ठाकरे

अपर जिल्हाधिकारी

श्री.आर.पी. बल्लाळ

नायब तहसीलदार

श्री. किरण पानबुडे

उप जिल्हाधिकारी

श्री.राहुल मुंडके

उप जिल्हाधिकारी

श्री.संभाजी अडकुने

उप जिल्हाधिकारी

श्री.आर.एम. खंदारे

उप जिल्हाधिकारी

निलेश मडके

नायब तहसीलदार