जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Shrikant Ashok Thakare
Tuesday, November 15, 2022
shrikantthakarre002@gmail.com

Sir,tahsildar /excutive magistrate Yanchya office madhye affidavite attested kele jatat tyasdandarbha revenue departmentcha 1997 chya adhiche Gr kiva circular ahet ka

Question by Vijay satpute
Tuesday, November 15, 2022
satputevijay960@gmail.com

माझ्या संस्थेचे नाव काय श्री मारुतराव साळुंखे वृद्ध व अर्धांगवयुक्त सेवा मंडळ कोल्हापूर असून सदर संस्थेने 1988 मध्ये तालुका हातकणंगले जिल्हा कोल्हापूर येथे खालील प्रकारची शेत जमीन विकत घेतली आहे ही निवासी वापरा पिकाऊ९३ आर १.०२ पोटखराब एकूण १. ९५जमीन आहे त्यापैकी एक आणे पाच पै जमीन आमच्या संस्थेने जिल्हाधिकारी याच्या आदेशने घेतली खेरीदीपत्र मध्ये १७ आर असा त्याच बरोबर ६१.९३*२७.४५ अशी तिन्ही प्रकारे नोंद आहे मा. तहसीलदार यांचा सन 1990 चा एन ए ऑर्डर असून सदर जागेचे रेखांकन पण करण्यात आले आहे परंतु फक्त मोजणी झालेली नाही 17 आर या क्षेत्राचा अकृषिक सारा आमच्या संस्थेमार्फत आज पर्यंत भरला जात आहे तर सातबारा पत्रके शेत्र एक आणि पाच परी म्हणजे 8.23 इतके क्षेत्र लागले आहे तर उर्वरित पोट खराब क्षेत्र आमच्या नावे लागलेले नाही असे क्षेत्र लागू शकते का? पोट खराब जमीन ही निवासी वापरासाठी घेता येईल का? आमच्याकडे सातबारा पत्रके दुरुस्ती नोंद होईल का ?सदर पोट खराब आहे अप्रकारातील असूनवरील प्रश्न मार्गदर्शन करावे

Question by Anshuman Nikam
Tuesday, November 15, 2022
anshumol2007@gmail.com

विषय - शासनाने एका शेतकऱ्याची 81 गुंठे जमीन पुनर्वसन साठी संपादीत केली. 50 गुंठे मध्ये प्लाॅटिंग करुन पुनर्वसितांना वाटप केले. एका पूनर्वसिताला 31 गुंठे जमीन कसण्यासाठी देण्यात आली. परंतु पुनर्वसितांची संख्या वाढल्याने. शासनाने ज्याला 31 गुंठे जमीन कसण्यासाठी देण्यात आली होती ती परत घेतली व त्यावर ४-४ गुंठे प्लाॅटिंग करून वाटप करण्यात आले. परंतु ७/१२ सदरी जमीन ज्याला कसण्यासाठी देण्यात आली होती त्याचे नाव कमी करण्यात आले नाही. सदर 31 गुंठयामधील एक प्लाॅट मधे ग्रामपंचायतीची इमारत व गावची पाण्याची टाकी आहे. सदर 31 गुंठे चा ७/१२ ज्याचे नावाने निघत आहे तो जमीनीवर हक्क सांगायला लागल्यावर ग्रामपंचायतीने जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तहसीलदार यांनी चौकशी अहवाल सादर करून ही चुक निदर्शनास आणून दिली व चुकिची दुरुस्ती करण्यात यावी असे उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन यांना कळविले. परंतू आज ६ महिने झाले कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत काय करावे कृपया मार्गदर्शन करावे.
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांना तहसीलदार यांनी पाठवलेल्या अहवालाचे अनुषगाने कोणती कार्यवाही करण्यात आली त्याबाबत विचारणा करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vijay satpute
Tuesday, November 15, 2022
satputevijay960@gmail.com

माझ्या संस्थेचे नाव काय श्री मारुतराव साळुंखे वृद्ध व अर्धांगवयुक्त सेवा मंडळ कोल्हापूर असून सदर संस्थेने 1988 मध्ये तालुका हातकणंगले जिल्हा कोल्हापूर येथे खालील प्रकारची शेत जमीन विकत घेतली आहे ही निवासी वापरा पिकाऊ९३ आर १.०२ पोटखराब एकूण १. ९५जमीन आहे त्यापैकी एक आणे पाच पै जमीन आमच्या संस्थेने जिल्हाधिकारी याच्या आदेशने घेतली खेरीदीपत्र मध्ये १७ आर असा त्याच बरोबर ६१.९३*२७.४५ अशी तिन्ही प्रकारे नोंद आहे मा. तहसीलदार यांचा सन 1990 चा एन ए ऑर्डर असून सदर जागेचे रेखांकन पण करण्यात आले आहे परंतु फक्त मोजणी झालेली नाही 17 आर या क्षेत्राचा अकृषिक सारा आमच्या संस्थेमार्फत आज पर्यंत भरला जात आहे तर सातबारा पत्रके शेत्र एक आणि पाच परी म्हणजे 8.23 इतके क्षेत्र लागले आहे तर उर्वरित पोट खराब क्षेत्र आमच्या नावे लागलेले नाही असे क्षेत्र लागू शकते का? पोट खराब जमीन ही निवासी वापरासाठी घेता येईल का? आमच्याकडे सातबारा पत्रके दुरुस्ती नोंद होईल का ?सदर पोट खराब आहे अप्रकारातील असूनवरील प्रश्न मार्गदर्शन करावे

Question by Vishal kakde
Monday, November 14, 2022
b9604876863@gmail.com

सर सर्वप्रथम मनापासून आभार

Question by pp
Sunday, November 13, 2022
pankaj.ahirrao26@gmail.com

तलाठी या पदाकरिता कालबध्द पदोन्नति बाबतीत आवश्यक अटी व नियम या बाबत पूर्णमाहिती द्यावी. सलग १२ वषॆ सेवा दिल्या नंतर कालबध्द. देतात. की ज्या दिनांकास महसूल अहताः परीक्षा उत्तीर्ण होतो त्या ता. पासून कालबध्द ची वेतन. निश्चित. करतात सविस्तर. माहिती द्यावी.

Question by Sandip kakad
Saturday, November 12, 2022
kakad.san@gmail.com

नमस्कार sir ,शेजारचा जमिनीचा शेजारी माझ्या शेतातून नवीन वहिवाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्याला त्याचा स्वतंत्र रस्ता असताना मुद्दामून आमच्या शेतातून रस्ता करत आहे.त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी काय करता येईल.आम्ही gov.servise ला असल्याचा तो गैर फायदा घेत आहे .तरी त्याचे योग्य समाधान देणे..कृपया

Question by Dhiraj Patil
Friday, November 11, 2022
dhirajp3@gmail.com

नमस्कार सर,
माझे घर शेतात बांधलेले आहे, व मला तिथे ग्रामपंचयतीतर्फे नळ जोडणी घ्यायची आहे, तरी मला ग्रा. प. अंतर्गत नळ जोडणी मिळू शकते का
जर नळ जोडणी मिळाली तर ग्रां.प. कोणती हेडने नोंदणी करतील त्यांचे रजिस्टर ला

Question by दत्ता पुतवाड
Friday, November 11, 2022
dattaputwad@gmail.com

सर माझ्या शेती मध्ये 10 वर्षापुर्वी आह्मी विहर खोदली आहे आता आमच्या शेजारी दुसरा शेतकरी विहर खोदनार आहे तर सर किती आंतर वर दुसरी विहर पाहिजे या बदल माहिती दया
सर
आमचे बखळची आजोबा(सन 1964) पासुन ते आज पर्यंत (2022) ग्रामपंचायत मध्ये घर पट्टी भरत आहे.सदर बखळची अध्यप पर्यंत सिटी सर्वे येथे नोंद झालेली नाही. तरी ती सिटी सर्वे येथे मला त्या बखळची नोंद करता येईल का?नोंद करता येत असेल तर काय करावे लागेल

Question by रोहिदास काळे
Thursday, November 10, 2022
rohidaskale19@gmail.com

श्री. पानबुडे साहेब नमस्कार,

माझा प्रश्न आहे कि गावी घराजवळील आमच्या खासगी जागेत १९७० साला पासून महाराष्ट्र वीज वितरण मंडळाचा चा विद्युत खांब आहे. त्या खांबावरून आमचा सहित ईत्तर लोकांना हि वीज देण्यात आली आहे. तो खांब घराच्या दरवाज्या पासून ५- ६ फुटांवर आहे व तो आता जागे अभावी अडचणीचा होत आहे. आम्ही महाराष्ट्र वीज वितरण मंडळाला विद्युत खांब स्थलांतरित करणे बाबत चा अर्ज दिला आहे. तो विद्युत खांब आमच्या खासगी जागे वरून काढून ग्रामपंचायत च्या मोकळ्या जागेत कोणाला हि अडचण निर्माण नाही होणार अश्या जागेत स्थलांतरित करायचा आहे. तर त्या साठी ग्रामपंचायत ची परवानगी घ्यावी लागेल का? व ग्रामपंचायत विरोध करत असल्यास आणखी कोना कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल त्याचे मार्गदर्शन करावे. हि विनंती.

रोहिदास काळे
+९१ ९८९२९५७०५०
आपणाला विद्युत खांब आपणाला दुसरीकडे शिफ्ट करावयाचा आहे पण , विद्युत बोर्ड आपल्या अर्जाकडे लक्ष देत नाही . आपण हि बाब विद्युत आदळत मध्ये घेयून जा . मात्र पोल शिफ्ट करण्याचा खर्च आपणाला करावा लागणार आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by kishor
Monday, November 07, 2022
kishorshinde_gis@rediffmail.com

सर्वांना नमस्कार,
शासन परिपत्रक क्र. एल एन डी ४८५७/१०९१४ दिनांक २१/११/१९५७, एल एन डी१०८३/२७९२५/सीआर/३६७१/ग-६ दिनांक ८/९/१९८३ आणि वतन १०९९/प्र क्र २३३/ल-४ दिनांक ९/७/२००२ कोठे उपलब्ध होतील कृपया सहकार्य करावे.

Question by Vishal Fulsing Jarwal
Wednesday, November 02, 2022
vishaljarwal9158@gmail.com

सर 1989 मध्ये शासकीय गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेला आर परंतु अद्याप पर्यंत जमीन नियमाकुल झाली नाही सर त्याच्या काय करावे लागेल

Question by avinash ramesh dalal
Tuesday, November 01, 2022
avinashsai28@gmail.com

महसूल व वन विभागमध्ये जमिनी संदर्भात केस टाकली होती त्याचा निकाल अजून लागलेला नाही. मध्यंतरी कोविड काळात निकाल प्रलंबित ठेवण्यात आले होते असे सांगण्यात आले होते. कृपया आम्हाला केसचा निकाल समजावा आमचा केसचा नंबर आहे ( आरटीएस २७१७/६/प्र. क्र. २३६/ज-४)

Question by omkar
Monday, October 31, 2022
potdar.omkar4@gmail.com

बेघर लोक संघ या नावाने धर्मदाय आयुक्त मध्ये नोंदणी आहे या,आम्ही बेघर लोक संघ याच वसाहतीत राहतो तर आमच्या जमिनी आम्हाला NA करायच्या आहेत तर काय करावे ? धर्मदाय आयुक्त मध्ये फक्त संघ नोंदणी आहे ,जमीन धर्मदाय च्या नावावर नाही अजून पर्याय सुचवा
धर्मदाय आयुक्त यांचेकडे आपण बेघर लोक संघ अशी नोंदणी केवळ केली आहे . ज्या जागेवर आपली सध्याची घरे आहेत , ती जागा NA करण्यासाठी आपणाला ती जागा आपल्या बेघर लोक संघ यांचे नावावर असणे आवश्यक आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sijauddin mujawar
Monday, October 31, 2022
mujawar2255@gmail.com

सर्व प्रथम सर मनापासून आभार
माझा प्रश्न असा की जुने 7/12 सदरी थोरले आजोबा याची एकोप अशी नोद आहे. त्यांच्या पश्यात त्याच्या जेष्ठ मुलाची एकोप म्हणून नोंद असे पुढे चालत आहे. सर हे एकोप कमी होवुन इतर आजोबांच्या मुलांची 7/12 सदरी नोद होने साठी काय करावे?
अश्या नोंदी ७/१२ संग्नाकीकार्नामध्ये अश्या एकपु नोंदी कमी करणे बाबत आदेश दिलेले आहेत . आपण हि बाब तहसीलदार यांचे निदर्शनास आणून द्या .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Shravan Khobragade
Monday, October 31, 2022
khobragadeshravan@gmail.com

सर नमस्कार मी आणि माझ्या दोस्तानी सहधारकासह शेती विकत घेतली नियमानुसार आम्ही शेतकरी असल्याचा पुरावा पण आहे 5एकर मधुन 3एकर शेती घेतली विक्री दस्तनोदणी नियम पण कायदेशीर केले पण फेरफार टाकला असता मंडळ अधिकारी यांनी हरकत घेतली की सदर शेती मध्ये प्लांट पाडुन विक्री करण्यात आली पण सदर शेती पडीत आहे आणि तिथे ले आऊट पण नाही सदर शेती चालु सात बारा मध्ये पंडीत आहे काही शासन निर्णय असेल तर मदत करावी

Question by Surwase Deepak
Sunday, October 30, 2022
surdip.sir@gmail.com

नमस्कार सर आमच्या शेतातून शेजारचा शेतकरी रस्ता नसताना शेतातून ट्रॅक्टर घालतो त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी काय करता येईल.
सर,
माझी संपूर्ण शेती रांजणगाव एम.आय.डी.सी प्रकल्पात संपादीत झाली असून सीमेवरील भागात असल्याने संपादीत गटा मधून 0.22आर क्षेत्र प्रत्यक्ष जागेवर असल्याचे भु अभिलेख कार्यालय ने प्रत्यक्ष मोजणी करून हद्द निश्चित केली परंतु ते लगत धारकाच्या वहीवाटी त असल्याचे दिसते. लगतधरकाचे मालकीचे तेथे अतिक्रमणं झाले असुन ते0.22आर मूळ मालक यांना कसे मिळवता येईल

Question by शे फजल शे खलील
Thursday, October 27, 2022
fazalshaikh4818@gmail.com

सर नमस्कार माझी जमीन नगर परीषद हद्दीत आहे .
नवीन DP प्लन पर्स्थावीत प्लन मधे माझी जमीन आर्धी ग्रीन झोन मधे व आर्धी यलो झोन मधे दाखवत आहेत जमीनीचा पूर्न सर्वे नं हा एकच आहे ऩगर परीषद आसे करू शकतात याची माहीती कूपया करून द्यावी आपला आभारी
प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे . त्यावर आपण हरकत घ्यावी व पूर्ण CTS/Sno निवासी /रहिवास वापर विभाग करावा अशी मागणी करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.09 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3076
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 52
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
रामदास के कोळगने 6
श्री.मोहन टिकले 6
श्री. महेश शेवाळे 4
अजित नथू शेलार 3