जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Sandip kakad
Saturday, November 12, 2022
kakad.san@gmail.com

नमस्कार sir ,शेजारचा जमिनीचा शेजारी माझ्या शेतातून नवीन वहिवाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्याला त्याचा स्वतंत्र रस्ता असताना मुद्दामून आमच्या शेतातून रस्ता करत आहे.त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी काय करता येईल.आम्ही gov.servise ला असल्याचा तो गैर फायदा घेत आहे .तरी त्याचे योग्य समाधान देणे..कृपया

Question by Dhiraj Patil
Friday, November 11, 2022
dhirajp3@gmail.com

नमस्कार सर,
माझे घर शेतात बांधलेले आहे, व मला तिथे ग्रामपंचयतीतर्फे नळ जोडणी घ्यायची आहे, तरी मला ग्रा. प. अंतर्गत नळ जोडणी मिळू शकते का
जर नळ जोडणी मिळाली तर ग्रां.प. कोणती हेडने नोंदणी करतील त्यांचे रजिस्टर ला

Question by दत्ता पुतवाड
Friday, November 11, 2022
dattaputwad@gmail.com

सर माझ्या शेती मध्ये 10 वर्षापुर्वी आह्मी विहर खोदली आहे आता आमच्या शेजारी दुसरा शेतकरी विहर खोदनार आहे तर सर किती आंतर वर दुसरी विहर पाहिजे या बदल माहिती दया
सर
आमचे बखळची आजोबा(सन 1964) पासुन ते आज पर्यंत (2022) ग्रामपंचायत मध्ये घर पट्टी भरत आहे.सदर बखळची अध्यप पर्यंत सिटी सर्वे येथे नोंद झालेली नाही. तरी ती सिटी सर्वे येथे मला त्या बखळची नोंद करता येईल का?नोंद करता येत असेल तर काय करावे लागेल

Question by रोहिदास काळे
Thursday, November 10, 2022
rohidaskale19@gmail.com

श्री. पानबुडे साहेब नमस्कार,

माझा प्रश्न आहे कि गावी घराजवळील आमच्या खासगी जागेत १९७० साला पासून महाराष्ट्र वीज वितरण मंडळाचा चा विद्युत खांब आहे. त्या खांबावरून आमचा सहित ईत्तर लोकांना हि वीज देण्यात आली आहे. तो खांब घराच्या दरवाज्या पासून ५- ६ फुटांवर आहे व तो आता जागे अभावी अडचणीचा होत आहे. आम्ही महाराष्ट्र वीज वितरण मंडळाला विद्युत खांब स्थलांतरित करणे बाबत चा अर्ज दिला आहे. तो विद्युत खांब आमच्या खासगी जागे वरून काढून ग्रामपंचायत च्या मोकळ्या जागेत कोणाला हि अडचण निर्माण नाही होणार अश्या जागेत स्थलांतरित करायचा आहे. तर त्या साठी ग्रामपंचायत ची परवानगी घ्यावी लागेल का? व ग्रामपंचायत विरोध करत असल्यास आणखी कोना कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल त्याचे मार्गदर्शन करावे. हि विनंती.

रोहिदास काळे
+९१ ९८९२९५७०५०
आपणाला विद्युत खांब आपणाला दुसरीकडे शिफ्ट करावयाचा आहे पण , विद्युत बोर्ड आपल्या अर्जाकडे लक्ष देत नाही . आपण हि बाब विद्युत आदळत मध्ये घेयून जा . मात्र पोल शिफ्ट करण्याचा खर्च आपणाला करावा लागणार आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by kishor
Monday, November 07, 2022
kishorshinde_gis@rediffmail.com

सर्वांना नमस्कार,
शासन परिपत्रक क्र. एल एन डी ४८५७/१०९१४ दिनांक २१/११/१९५७, एल एन डी१०८३/२७९२५/सीआर/३६७१/ग-६ दिनांक ८/९/१९८३ आणि वतन १०९९/प्र क्र २३३/ल-४ दिनांक ९/७/२००२ कोठे उपलब्ध होतील कृपया सहकार्य करावे.

Question by Vishal Fulsing Jarwal
Wednesday, November 02, 2022
vishaljarwal9158@gmail.com

सर 1989 मध्ये शासकीय गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेला आर परंतु अद्याप पर्यंत जमीन नियमाकुल झाली नाही सर त्याच्या काय करावे लागेल

Question by avinash ramesh dalal
Tuesday, November 01, 2022
avinashsai28@gmail.com

महसूल व वन विभागमध्ये जमिनी संदर्भात केस टाकली होती त्याचा निकाल अजून लागलेला नाही. मध्यंतरी कोविड काळात निकाल प्रलंबित ठेवण्यात आले होते असे सांगण्यात आले होते. कृपया आम्हाला केसचा निकाल समजावा आमचा केसचा नंबर आहे ( आरटीएस २७१७/६/प्र. क्र. २३६/ज-४)

Question by omkar
Monday, October 31, 2022
potdar.omkar4@gmail.com

बेघर लोक संघ या नावाने धर्मदाय आयुक्त मध्ये नोंदणी आहे या,आम्ही बेघर लोक संघ याच वसाहतीत राहतो तर आमच्या जमिनी आम्हाला NA करायच्या आहेत तर काय करावे ? धर्मदाय आयुक्त मध्ये फक्त संघ नोंदणी आहे ,जमीन धर्मदाय च्या नावावर नाही अजून पर्याय सुचवा
धर्मदाय आयुक्त यांचेकडे आपण बेघर लोक संघ अशी नोंदणी केवळ केली आहे . ज्या जागेवर आपली सध्याची घरे आहेत , ती जागा NA करण्यासाठी आपणाला ती जागा आपल्या बेघर लोक संघ यांचे नावावर असणे आवश्यक आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sijauddin mujawar
Monday, October 31, 2022
mujawar2255@gmail.com

सर्व प्रथम सर मनापासून आभार
माझा प्रश्न असा की जुने 7/12 सदरी थोरले आजोबा याची एकोप अशी नोद आहे. त्यांच्या पश्यात त्याच्या जेष्ठ मुलाची एकोप म्हणून नोंद असे पुढे चालत आहे. सर हे एकोप कमी होवुन इतर आजोबांच्या मुलांची 7/12 सदरी नोद होने साठी काय करावे?
अश्या नोंदी ७/१२ संग्नाकीकार्नामध्ये अश्या एकपु नोंदी कमी करणे बाबत आदेश दिलेले आहेत . आपण हि बाब तहसीलदार यांचे निदर्शनास आणून द्या .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Shravan Khobragade
Monday, October 31, 2022
khobragadeshravan@gmail.com

सर नमस्कार मी आणि माझ्या दोस्तानी सहधारकासह शेती विकत घेतली नियमानुसार आम्ही शेतकरी असल्याचा पुरावा पण आहे 5एकर मधुन 3एकर शेती घेतली विक्री दस्तनोदणी नियम पण कायदेशीर केले पण फेरफार टाकला असता मंडळ अधिकारी यांनी हरकत घेतली की सदर शेती मध्ये प्लांट पाडुन विक्री करण्यात आली पण सदर शेती पडीत आहे आणि तिथे ले आऊट पण नाही सदर शेती चालु सात बारा मध्ये पंडीत आहे काही शासन निर्णय असेल तर मदत करावी

Question by Surwase Deepak
Sunday, October 30, 2022
surdip.sir@gmail.com

नमस्कार सर आमच्या शेतातून शेजारचा शेतकरी रस्ता नसताना शेतातून ट्रॅक्टर घालतो त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी काय करता येईल.
सर,
माझी संपूर्ण शेती रांजणगाव एम.आय.डी.सी प्रकल्पात संपादीत झाली असून सीमेवरील भागात असल्याने संपादीत गटा मधून 0.22आर क्षेत्र प्रत्यक्ष जागेवर असल्याचे भु अभिलेख कार्यालय ने प्रत्यक्ष मोजणी करून हद्द निश्चित केली परंतु ते लगत धारकाच्या वहीवाटी त असल्याचे दिसते. लगतधरकाचे मालकीचे तेथे अतिक्रमणं झाले असुन ते0.22आर मूळ मालक यांना कसे मिळवता येईल

Question by शे फजल शे खलील
Thursday, October 27, 2022
fazalshaikh4818@gmail.com

सर नमस्कार माझी जमीन नगर परीषद हद्दीत आहे .
नवीन DP प्लन पर्स्थावीत प्लन मधे माझी जमीन आर्धी ग्रीन झोन मधे व आर्धी यलो झोन मधे दाखवत आहेत जमीनीचा पूर्न सर्वे नं हा एकच आहे ऩगर परीषद आसे करू शकतात याची माहीती कूपया करून द्यावी आपला आभारी
प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे . त्यावर आपण हरकत घ्यावी व पूर्ण CTS/Sno निवासी /रहिवास वापर विभाग करावा अशी मागणी करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by अर्जून
Thursday, October 27, 2022
arjunjamkhandi12@gmail.com

गावठाण विस्तार योजनेतील प्लॉट खरेदी करतांना काय नियम आहेत
सदर व्यक्ती त्या गावाची रहिवासी असणे आवश्यक आहे . स्वताचे घेर नसावे किंवा असल्यास कुटुंब वाढल्यामुळे घर छोटे पडत असावे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by रोहिदास काळे
Thursday, October 27, 2022
rohidaskale19@gmail.com

श्री. पानबुडे साहेब नमस्कार,

माझा प्रश्न आहे कि गावी घराजवळील आमच्या खासगी जागेत १९७० साला पासून महाराष्ट्र वीज वितरण मंडळाचा चा विद्युत खांब आहे. त्या खांबावरून आमचा सहित ईत्तर लोकांना हि वीज देण्यात आली आहे. तो खांब घराच्या दरवाज्या पासून ५- ६ फुटांवर आहे व तो आता जागे अभावी अडचणीचा होत आहे. आम्ही महाराष्ट्र वीज वितरण मंडळाला विद्युत खांब स्थलांतरित करणे बाबत चा अर्ज दिला आहे. तो विद्युत खांब आमच्या खासगी जागे वरून काढून ग्रामपंचायत च्या मोकळ्या जागेत कोणाला हि अडचण निर्माण नाही होणार अश्या जागेत स्थलांतरित करायचा आहे. तर त्या साठी ग्रामपंचायत ची परवानगी घ्यावी लागेल का? व ग्रामपंचायत विरोध करत असल्यास आणखी कोना कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल त्याचे मार्गदर्शन करावे. हि विनंती.

रोहिदास काळे
+९१ ९८९२९५७०५०

Question by सचिन
Wednesday, October 26, 2022
mailmesachinupare@gmail.com

मा. सर मी तलाठी असून एक खातेदार यांनी अर्ज केला आहे कि, 0.0600 आर जमीन खरेदीखत न करता न्यायालयीन समेतपत्र आधारे नोंद ७/12 घेण्यासाठी अर्ज केला असून त्याला कोणत्या कलमा आधारे अर्ज नाकारावे
दिवाणी न्यायालयाने संमती दिलेले समजोता पत्र हे मुन्द्रांक अधिनियम १९५८ च्या कलम २ अन्वये , सलेख आहे . त्यामुळे या कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये , त्यावर मुंद्रांक शुल्क जमा केल्याशिवाय , त्या आधारे नोंद घालताना येणार नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Ravindra Suresh Parit
Monday, October 24, 2022
raviparitkogil@gmail.com

7/12 उतार मध्ये ए कु प परसपर न परवानगी घेता. कोणताही फेरफार न करता कादून टाकला आहे.
ती जामीन त्या वेक्तीने आपली स्वतंत्र जमीन दाखाऊन विकली आहे. त्या साठी काय करावे.
सर, माझा जन्म यवतमाळ शहरामध्ये 1981 साली झाला आहे. मी OBC मध्ये येतो. माझ्याकडे जात पडताळणी, जात प्रमाणपत्र, माझ्या जन्माचा दाखला, चौथी, दहावी, पदवी च्या TC, रेशन कार्ड, PAN कार्ड, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, नोकरी चे ठिकाण यवतमाळ येथील आहे. मला माझ्या मुलीचे जातींचे प्रमाणपत्र काढायचे आहे. माझ्या वडिलांचा जन्म वर्धा जिल्हा आर्वी तहसील मधील असून त्यांच्या कडे आर्वी येथील TC, तसेच माझ्या आजोबांची TC आहे. हे दोन्ही TC 1944आणि 1902 सालची आहे. माझा प्रश्न आहे कि या सर्व कागदपत्रद्वारे मी यवतमाळ येथे माझ्या मुलीचे जातींचे प्रमाणपत्र काढू शकतो का कि मला माझ्या वडिलांच्या, आजोबा च्या गावी म्हणजे आर्वी येथेच जाऊन काढावे लागेल. आता माझा या गावाशी काही संबंध नाही.या संदर्भात शासन निर्णय असल्यास मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद
महाराष्ट्र जातीचे दाखले निर्गमित करणे व त्याचे पडताळणी करणे नियम 2013 अन्वय आपण ज्या जातीमध्ये सामाविष्ट आहात ही जात ज्या ज्या दिनांकाला इतर मागास वर्ग मध्ये समाविष्ट करण्यात आली त्या दिनांक आला मानव दिनांक असे संबोधतात. व या दिनांकाला आपले वडील/ आजोबा यांचे वास्तव्य ज्या भागात होते त्या भागाचे प्रांताधिकारी आपणाला जातीचा दाखला देण्यासाठी सक्षम आहेत.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास या व्यक्तीचे वडील 1970 ला जन्म झाला. ते ज्या जातीमध्ये आहेत ही जात 1967 रोजी रोजी इतर मागासवर्गीय म्हणून सामाविष्ट करण्यात आली. अशावेळी निश्चितच त्या व्यक्तीचे आजोबा यांचे वास्तव्य 1967 स*** ज्याठिकाणी होते त्याठिकाणी आपणाला जातीचा दाखलामिळण्यासाठी अर्ज करावा लागेल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सांगली शहरामधील १९९१ साली झालेला प्लॉट खरेदी दस्त मा. तहसीलदार यांनी गुंठेवारी खरेदी चे कारण देऊन सादर चा दस्त रद्द केला आहे , परंतु सदरची मिळकत हि रहिवासी विभागात समाविष्ट आहे तर सदर चा दस्तानुसार खरेदीदाराच्या नावे जमीन करण्या साठी काय करावे कृपया मार्गदर्शन करावे.
MOB. 9403780100
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास( नियमानुकुलन , उत्थान व नियंत्रण ) कायदा २००१ नुसार ०१/०१/२००१ ला अस्तित्वात असलेली गुठेवारी नियामानुकुल करण्यास पात्र आहे . मेहरबान तहसीलदार महोदयांनी दस्त रद्द केलेला नसेल मात्र फेरफार नांमंजूर केलेला असेल . गुठेवारी नियामानुकुल केलेला महानगर पालिका / नगर पालिका यांचा आदेश तहसीलदार यांना दाखवा . नोंद नामन्जूर केली असेल तर परान्ताधिकारी यांचेकडे अपील करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.07 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3021
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 52
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
श्री.पी.एम. गड्डम 10
राजेश जे वझीरे 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
रामदास के कोळगने 6
श्री.मोहन टिकले 6
श्री. महेश शेवाळे 4
अजित नथू शेलार 3