जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Vaibhav Band
Friday, November 25, 2022
vaibhavband444@gmail.com

सर मी ग्रामपंचायत मध्ये नवीन शाळा बांधकाम परवानगी साठी अर्ज दिला... पहिला अर्ज दिल्यावर काहीच उत्तर दिले नाही नंतर दुसरा अर्ज दिला तरी ही ग्रामपंचायत नी उत्तर दिल नाही... आज अर्ज देऊन दोन महिने होऊन गेले तरी पण ग्रामपंचायत नी अजूनपर्यंत काहीच उत्तर आणि निर्णय दिला नाही.... तर मी बांधकाम परवानगी कशी घेऊ शकतो.... जर त्यांनी लिखित परवानगी दिली नाही तर मला बांधकाम साठी लागणार कर्ज पण मिळणार नाही तर सर मी यावर काय स्टेप घेऊ शकतो.... आणि मी कर्जासाठी जर परवानगी पत्र नाही जोडलं तर मला कर्ज पण नाही भेटणार तर मी काय उपाय करू शकतो .... जेणे करून ग्रामपंचायत नी नंतर कारवाई करायला नको...
वैभव साहेब , आपण जे ग्रामपंचायातीस अर्ज दिले आहेत , त्याच्यासह गटविकास अधिकारी यांचेकडे सेवा हमी कायदा खाली अपील दाखल करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर नमस्ते एखाद्या शेत जमिनीचा किंवा पडीत जागेचा किँवा बिनशेती जागेच्या वारस नोंद फेरफार तहसील कार्यालय कडून मंजूर झालेवर त्याची नोंद भूमी अभिलेख कार्यालायास कोण कळवितो ? की भूमी अभिलेख ऑफिस मधील अधिकारी स्वतः येवून ही माहिती घेवून त्यांचे अभिलेकात नोंद करतात .? याबाबत काय नियम आहे ते कृपया खुलासा करावा ही विनंती.
भूमिअभिलेख खात्याला कळवण्याचे काही प्रयोजन नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Ajay Philip
Friday, November 25, 2022
ajayphilip75@gmail.com

विषय :- माझ्या नावे असलेल्या जमीनीवरील भविष्य निर्वाह निधी पी.एफ आणि ई.एस.आय.सी. चा बोजा कमी करणे बाबत.

महोदय,

माझ्या वडिलांनी सन १९९२ मध्ये ज्यांच्याकडून जमीन खरेदी केली होती. त्या व्यक्तीच्या नावे त्या जमिनीवर जी कंपनी होती त्या कंपनीच्या नावे प्रांत कार्यालयाकडून दि.१५/११/१९८५ पासून प्रॉव्हीडंट फंड (रु.२७,९३५/-) आणि ई.एस.आय.सी. (रु. ३७०३.३०/-) चा बोजा सदरहू जमीनीवर थकबाकी असल्याचे दिसत आहे. माझ्या वडिलांनी जेव्हा जमीन खरेदी केली तेव्हाच्या करार पत्रकात (अॅग्रीमेंट) मध्ये त्या व्यक्तीने म्हटले होते की, मी प्रॉव्हीडंट फंडाची आणि ई.एस.आय.सी. ची रक्कम सदर कार्यालयात भरणा करेन, त्यांनी ती पी.एफ. आणि ई.एस.आय.सी. च्या बोजाची रक्कम भरली परंतु आमच्याकडे भरलेल्या रक्कमेची पावती प्रत आढळत नाही.

आम्ही पी.एफ आणि ई.एस.आय.सी कार्यालयात जाऊन माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत चौकशी सुद्धा केली परंतु आम्हाला त्यावर समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही. माझ्या नावे असलेल्या ७/१२ उता-यावर तो बोजा कायम राहीला असून मला तो बोजा कमी करावयाचा आहे. त्याकरीता आपल्या सहकार्याची आवश्यकता आहे.आपण त्या कार्यालयात जाऊन , त्यांचेकडून त्या व्यक्तीने रक्कम भरली असल्याची खात्री करावी व तसे पत्र घ्या कि बोजा ठेवलेली रक्कम जमा केलेली आहे . ते पत्र तलाठी यांना सादर करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपण त्या कार्यालयात जाऊन , त्यांचेकडून त्या व्यक्तीने रक्कम भरली असल्याची खात्री करावी व तसे पत्र घ्या कि बोजा ठेवलेली रक्कम जमा केलेली आहे . ते पत्र तलाठी यांना सादर करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपण फेरफार पहा . कोणत्या फेरफाराने बोजा ठेवला आहे . बोजा म्हणजे lien . जर शासकीय देणी दिली नाही तर असा बोजा मिळकतीवर ठेवला जातो . मात्र जी रक्कम वसूल करावयाची त्याचे परतफेड त्याच व्यक्तीने करणे आवश्यक होते . मात्र तुमच्या मिळकतीच्या पूर्व हक्कदाराने शासकीय देणे दिले नाही म्हणून मिळकतीवर बोजा ठेवण्यात आला होता . हि बाब आपण तहसीलदार यांच्या निदर्शनास आणून द्या . अर्ज करून अशी बोजाची नोंद कमी करून घ्या

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Abhilash Chavan
Thursday, November 24, 2022
abhilashstylecracker@gmail.com

आमची प्रॉपर्टी पनवेल मधे आहे. २०१० मध्ये एक कंपनी ने ती प्रॉपर्टी एका बँक कडे गहाण ठेवली.आम्हाला या बाबतीत काही कल्पना नव्हती. ती कंपनी fraud होती. त्या कंपनी चा मालक देश सोडून गेला. आयकर विभागाने त्याची सर्व प्रॉपर्टी जप्त केली. त्या सर्व प्रॉपर्टी मधे आमची पण प्रॉपर्टी जप्त झाली. आश्चर्य हे आहे ही आमची प्रॉपर्टी बँक कडे गहाण ठेवल्याचा एक गहाणखत पण आहे जो रजिस्टर झाला होता. तो गहाणखत registrar नी कसा रजिस्टर केला हे आम्हाला अजून समजलं नाही. आता आम्ही ही प्रॉपर्टी विकू नाही शकत. आयकर विभाग च म्हणणं आहे की हा fraud आहे आणि आम्हाला कोर्टात केस लढावी लागेल. आम्ही साधारण माणसं आहोत. हे सर्व कस करणार. आपणास विनंती आहे की कृपा करून काही मार्ग दाखवा.
प्रश्न असा आहे कि , कोणतीही कंपनी दुसर्याची मालमत्ता गहाण कशी ठेवू शकेल ? आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीने कंपनीला विकली असेल . ७/१२ / मिळकत पत्रिका काढा . त्यावर कंपनीचे नाव कशे लागले याचा शोध , कंपनीच्या नावाखाली असलेल्या फेरफार क्रमांकावरून घ्या . गहाणखत , जर आपले मते खोटा , बोगस असेल तर , त्याला न्यायालयात अह्वणीत करा . गहाणखत जर कोर्टाने रद्द केले तरच हा व्यवहार रद्द होऊ शकतो .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Harshal Patil
Thursday, November 24, 2022
harshalpatil2012@gmail.com

Varg 2 te Varg 1 Jaminisathi mobdala 50© ahe ki 75%?
जमिन कृषिक कारणासाठी वापरली जात असेल तर हस्तांतरणासाठी ५० % अर्नाजीत रक्कम जमा करावी लागेल व जर अकृषिक कारण असेल तर ७५ % रक्कम .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by sanjay roundhal
Thursday, November 24, 2022
sanjay.roundhal99@gmail.com

please advice 7/12 removing name other person
It depends upon the nature of the right and interest of the person (whose name exists in the other right column). You can go through the 7/12 extract; you will notice in the bracket, a number is written. The number represents the mutation entry number. The mutation entry tells us how that person's name appeared on the 7/12 extract. By knowing the nature of mutation entry, you can decipher his rights and interest and decide whether his name can be removed.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vaibhav
Thursday, November 24, 2022
vaibhavband444@gmail.com

सर मी शिक्षण विभागाकडून माझ्या गावामध्ये नवीन शाळा सुरू करण्याची परवानगी भेटली पण ग्रामपंचायत बांधकामाला परवानगी देत नाही आहे... याचावर दुसरा काय उपाय केल्या जाईल
आपण बांधकाम परवानगी साठी अर्ज केला आहे का ? ग्रामपंच्यातीस परवानगी देत नाही या बद्द;ल लेखी उत्तर मागा . गटविकास अधिकारी , जिल्हा परिषद यांना हि ग्रामपंच्यातीचे हे कृत्य निदर्शनास आणून द्या .
तत्पूर्वी सेवा हमी कायदा अंतर्गत , अपील अधिकारी यांचे कडे विहित वेळेत सेवा दिली नाही म्हणून अपील दाखल करा . त्याचा काहीही परिणाम झाल नाही तर रीत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

क्र.एम-30/2001/प्र.क्र.४०/ल-3 महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुबंई 32 दिनांक 5.7.2004 निर्णय प्रत पाहिजे व मूळ संचिका बाबत

Question by Chetan Patil
Thursday, November 24, 2022
chetanonee@gmail.com

There is old NA order with our society but City Survey Office say that is temporary NA order and now you have get the SANAD done. Allready in the neighbouring society the same NA order reference is mentioned and their name is updated in PR card 20 years back. Do suggest how to update our name on PR card.
Read the NA Order and consult Tahsil Office and try to understand its nature or if it is indeed a temporary NA Order as asserted by City Survey Office. There have been substantial amendments in the NA provisions under Maharashtra Land Revenue Code 1966. If you have obtained the building permissions for the Society from the Competent Authority, there is no need to have separate NA permission.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by suyog r shet
Thursday, November 24, 2022
miti.suyog@gmail.com

is easementary right through a private forest to an agricultural land allowed?
Yes. If it is the customary right of easement. If you intend to create a new way, non-forest activity is prohibited in the private forest.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Ramchandran Jayaraman
Wednesday, November 23, 2022
jramchandran@hotmail.com

Status of Project "CARNIVAL" located at Village Malewad, Taluka Sawantwadi, District Sindhudurg, State Maharashtra. Developers were "Expat Properties"; I have paid for the land in 2014
If the project is registered with RERA, you can get the status on RERA website.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by कुंडलिक आमले
Wednesday, November 23, 2022
kundalik72@gmail.com

1) शहरी भागातील 3 गुंठे जमीन NA असून सबरजिस्टार गिफ्ट करार नोंदवित नाहीत .
नोंदणी महानिरीक्षक पुणे यांनी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार , प्रश्नाधीन मिळकतीचा अभिन्यास ( layout) मंजूर केलेला असणे आवश्यक आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vijayshri Iyengar
Wednesday, November 23, 2022
viji967@gmail.com

We bought 3 plots in Khardi, Shahapur Taluka from Our Town Developers. They promised to get NA done, since over 8 years they are not doing anything about it.They keep saying our plots will be taken by the government for Maha Marg construction. As per newspaper article, all plots required for Maha Marg has been procured by the government. The developer seems to be giving false information. Could you help?

Dhanyawad,
Vijayshri Iyengar
If the Town Developer has agreed to convert the plots into Non -Agricultural Land use in the agreement, you can initiate legal action for failing to adhere to the terms of the agreement.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by prakash yadav
Wednesday, November 23, 2022
yadavpw@gmail.com

i ve purchased 1 acre on 29.3.1988 from gat no 1589 of kaneriwadi,karvir ,kolhapur. i ve not sold any part of this land however the recent 7/12 extract displays only 34 r on my name. the tehsildar and Talati are telling that they have committed some mistakes earlier in data entry and unless those are corrected the computer wont accept my correction entry.
i m following for last 2 years without any results.
where should i pursue the matter for eraly relief?
The mistakes which crept during the data entry due to the computerization of the Record of Rights are to be corrected under section 155 of MLRC 1966 by Tahsildar suo motto. You don't need to wait for two years. You make a written complaint to Tahsildar and wait for a reply for seven days; if he does not correct the errors, move to Collector Kolhapur. You may file a complaint under Apple Sarkar Portal.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by NALEEN RAMAN KADU
Wednesday, November 23, 2022
naleenkadu@gmail.com

We are in possession of inherited Grandfather land Property. Property was distributed to his 4 sons ( 4 trees) by our Grandfather 56 years back (in 1966) when he was alive. Total land area is 10.64 hectare comprising 2 survey numbers adjoining to each other. 1 survey area 8.80 hec & 2 survey nos. area is 1.84 hec. All four trees are in possession & utilizing of their allotted land. We are in possession of 2.84 hector, 1 hec partial area from 1 survey no. & 1.84 hec full area of 2 survey no. Government of Maharashtra, PWD is acquiring 0.27.02 hectare land through direct sale agreement deed for railway overbridged which is passing through survey no. 2 (1.84 hec) . Sub Divisional Magistrate who is acquiring authority issued order to Deputy Superintendent Land Records to find out actual possession of land to be acquired and accordingly they also issued report showing demarcation of land with our possession.
Remaining 3 tree are disputing and want to stop the transaction happen.
Kindly give have opinion & advice.
Naleen Raman Kadu
The challenge to the partition can be because it has been obtained by playing fraud or not getting the free consent of the co-owners at the time of the partition. The past partition cannot be later on challenged or objected to.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

First of all, has the partition of the land been reduced in writing and given effect to in the record of Right? According to the possession of the property, the names of all four branches of grandfather have been mutated. If the partition takes place as per the entitlement under Hindu Succession Act 1956 or as per the personal law applicable to you? If the replies to two later queries are Yes, then there is no need to be apprehensive. Other branches have no legal right to object to your possession of the land proposed to be acquired.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by KANTA V AIYAR
Wednesday, November 23, 2022
kvaiyar@gmail.com

Re: Plot No.28, TPS IV, Santacruz(New No. G509, G510 & G 511) admeasuring 1960 sq,yds.

Correspondence on record shows that the said Plot No.28 was subdivided into plots 28A & 28B each admeasuring 980 sq.yds. Our client Ajay Santacruz Apartments CHS are the purchasers of Plot No.28A and the adjacent Plot No.28B admeasuring 980 sq.yds(819.4 sq.Mtrs) was purchased by one Toshiba Apartments CHS and Conveyance of 980 sq.yds(819.4 sq.mtrs) for Plot 28B is already done in favour of Toshiba Apartment CHS. However, separate property card for plot Nos.28A & 28B is not made. There is only single property card for the whole Plot No.28 admeasuring 1960 sq.yds in which there is a narration that 819.4 sq.mtrs has been conveyed to Toshiba CHS. Now Ajay Santacruz CHS would like to take deemed conveyance of Plot No.28A. Kindly advise how they can go about it. ........For K V Aiyar & Associates, Advocate & Solicitors
You apply for the measurement of plot no 28 online. After the measurement by Land Record Department, plot no 28 will be bifurcated into 28A and 28B as per the possession shown by both CHSs.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by A G Mujumdar
Wednesday, November 23, 2022
ashokmujumdar63@gmail.com

I have a land in Karjat Tal Raigad District. Since I am growing old I want to transfer my land in my daughters name. Which is the best way to transfer the land, by way of Gift deed or by Will. Which is better and will cost me less. I want to do it before anything happens to me.
The property which you want to convey to your daughter if it is either residential or agricultural land, you can convey it by a gift deed, and the stamp duty would be INR 200/-

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

दली जमीन मौजे भेरले ता. पनवेल जि. रायगड आरटीएस केस क्र. 188/2022 व 327/2022 हया संदर्भ काय निर्णय केलं आहेत हयांची माहिती देण्यात यावी
आपला वैक्तिक प्रश्न आहे . याची माहिती या फोरमकडे नाही . आपण ज्या कार्यालयात आपले अपील प्रलंबित आहे तेथे चौकशी करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by SANJEEV RAJORIA
Tuesday, November 22, 2022
srajoria1972.ss@gmail.com

Sir,I On behalf of My brother n mother need ur guidance as where to file a complaint against the Builders/Company who had sold us a house in SATHYANAGAR BOISAR 12yrs.back in and now they are not traceable.WHAT to do..??
Your parents purchased the property/house 12 years back. Naturally, the project is not registered under RERA. Anyway, you can lodge a police complaint.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Pradip Patil
Tuesday, November 22, 2022
himanshupatil1992@yahoo.com

How to remove government reservation from the personal agricultural land in Pachora Taluka.
Does your agricultural land is situated within Pachora MC; then you may apply to MC.
MC- Municipal Council

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.08 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3004
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 52
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
रामदास के कोळगने 6
श्री.मोहन टिकले 6
श्री. महेश शेवाळे 4
अजित नथू शेलार 3