जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by sumit kakde
Sunday, December 04, 2022
sumitkakde2018@gmail.com

सर माझे पंजोबा दामोदर यांना चार मुले होते. विनायक, नारायण,राजाराम,दिगंबर यांची वडिलोपार्जित जमीन पंजोबा वारल्यानंतर मोठ्या मुलाच्या विनायक च्या नावे एकत्र कुटुंब करता (HUF) म्हणून फेरफार नोंद झाली . या जमिनीत प्रत्येकाचा १/४ भाऊ हिस्से आहेत विनायक ला ३ मुले आहेत नारायण ला २ मुले व राजारामला २ मुली व दिगंबरला ३ मुले आहेत . दिगंबर आणि राजाराम व त्यांची पत्नी विनायक च्या अगोदर मरण पावले त्यांची मुले हि लहान होती. नारायण हा प्रत्येकाचा हिस्सा १/४ अशी वाटणी करून द्या म्हणल्यावर विनायक व त्यांची मुले नकार देत व भांडण करत असत. एकत्र कुटुंब करत ( HUF ) नोंद असल्यामूळे ते केवळ स्वतःच्या मालकीची जमीन आहे म्हणून त्यांनी जमिनीचे फ्लॅट पाडून विनायक च्या मुलांनी त्यांचा वडिलांच्या नावे विकले पैसे त्यांनी स्वतःकडे ठेऊन घेतले त्यामुळे इतर भावांच्या वारसांवर अन्याय झाला आहे याबाबत दाद कशी मागावी झालेले नुकसान हे भरून कशी काढावी याबाबत यावर मार्गर्दर्शन करावे हि नम्र विनंती .

Question by Rohit
Saturday, December 03, 2022
www.roraj8@gmail.com

जमीम वाटपाची केस चालू असताना जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण होऊ नये यासाठी मी रजिस्टर लीज पेंडेन्सी करून घेतली आहे, आणि 7।12 नोंद करण्यास गेल्यावर तलाठी नोंद करून घेत नाही, काय करावे?

Question by Shrikant Shriniwas Kompelli
Friday, December 02, 2022
shrikantkompelli567@gmail.com

1. Please inform as to whether the City Survey officers etc. must prepare and issue the Separate Property Card extracts for the Open Space shown in the approved layout plan.
2. Please supply a copy of the relevant Section, Rule, Government Ressolution / Circular etc. providing for issuing the Separate Property card extracts to be issued for Open Spaces in the approved layouts in Municipal Corporation ares in Maharashtra.

Question by R N Ugale
Thursday, December 01, 2022
raviugale@gmail.com

माझ्या नावांवर 7/12 उतारा असतांना माझा भाऊ मला त्या जमीनीचा ताबा देत नाही. याबाबत काय कार्यवाही करावी कृपया मार्गदर्शन व्हावे
Facts
We are the Partnership Firm planning to set up an Agro Food Processing Industry for which we are purchasing Land in the name of Partnership Firm. Both the Partners of the firm are Agriculturist and Land is situated in Agricultural Zone and it is an Agricultural Land and vide Circular dated 06.06.2018 of Maharashtra Government for Agro Foods Processing Industry the Land is not required to be converted into Industrial NA,

Question
Whether the said Land can be purchased in the name of Partnership Firm? If yes, whether any special permission (Pre or Post) is to be obtained from Revenue Authority ?

Question by Hamir
Thursday, December 01, 2022
hamirs@gmail.com

My question is for putting society's name on Property Card. My query is very peculiar would like someone to reply. My question is, there were 4 partners, who bought a property and constructed a building. meanwhile their partnership got dissolved and continuing partner signed the societys conveyance deed which is registered and stamp duty paid. Now none of the partnership deed or retirement deeds were registered. Now we want to put society's name on PR card but not been able to show link as none of the partnership deeds are registered. So how do we get society's name on PR Card. Please email reply.

Question by Jayesh N Nair
Wednesday, November 30, 2022
jayeshkumarnair29@gmail.com

सर, मी सन २००७ साली १/३ अविभक्त हिस्सा शेतजमीन, खरेदीखताने घेतला होता. जमीन खरेदीखतापूर्वी तीनही भावांचे वाटणीपत्र झाले होते. सरकारी मोजणी झाल्यानंतर सदर जागेवर क्षेत्र कमी भरले आहे. तसेच सदर जागेवर आम्ही काम चालू केले तेव्हा बाकी दोन भावांनी त्यांच्यामध्ये आपआपसात वाटप झालेले नसून आम्ही आमचे जागेवर चालू केलेल्या कामाला अडथळा निर्माण करत आक्षेप घेत दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याचे कामकाज पूर्ण होऊन त्याबाबतचे न्यायनिर्णय आमच्या बाजूने लागला असून सदर आदेशामध्ये "आमचे दावा मिळकतीतील शांततामय कब्जेवहिवाटीस प्रतिवादी यांनी स्वतः अगर इतरांमार्फत हरकत अडथळा करू नये अशी निरंतर ताकीद देणेत येत आहे." असे नमूद केले आहे. सदर निर्णयानाविरुद्ध कोणीही अपील केलेले नाही.

सदर जमीन आम्ही राहत असलेल्या ठिकाणाहून खूप लांब असल्यामुळे तेथे येणे जाणे सहसा होत नाही. परंतु अलीकडे आम्ही आमच्या मालकीच्य क्षेत्रात गेलो असता आमच्या जमिनीच्या चारही बाजूकडील जमीन मालकांनी ( दोन भाऊ व इतर जण ) बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण करून बराचसा भाग त्यांच्या ताब्यात घेतले असल्याचे आढळून आले. तरी माझ्या जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटविणेकरीता कायदेशीर मार्ग सुचवावे तसेच सदर गटाची पोटहिस्सा मोजणी (१/३ भागात) करण्यासाठी काय करावे, कारण इतर दोन्ही जमीन मालक संमत्ती देत नाही. मला माझ्या क्षेत्रावरील अतिक्रमण हटवून वेगळा ७/१२ उतारा करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे ही विनंती.

Question by सचिन उगले
Wednesday, November 30, 2022
sachinugale14@gmail.com

आमच्या आजोबांनी मुलगी नोकरांची सोसायटी गाव मुकींदपूर तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी 28 वर्षांपूर्वी चार गुंठ्याचा प्लॉट खरेदी केला होता. ही सोसायटी मुलकी नोकरांसाठी ते तात्कालीन कलेक्टर साहेब यांनी मंजूर केली होती. वन खात्याची क्लास टू जमीन होती. आजोबांचे वय आता 85 वर्षे आहेत ते हयात आहेत. आजोबांनी ही चार गुंठे जागा रीत सर खरेदी केली होती 1992 ला. परंतु त्यांनी कलेक्टर परमिशन जी काढावी लागते ते पत्र त्यांच्याकडे नाही. म्हणून माननीय जिल्हाधिकारी अहमदनगर व तहसीलदार नेवासा तिकडून शरथभंगाची नोटीस आलेली आहे. ही रक्कम 23 लाख रुपये आहे. आम्ही नेवासा कोर्टामध्ये देखील अपील केलेले आहे. मात्र आता आठ डिसेंबर पूर्वी फायनल नोटीस आलेली आहे. नियम कुल करण्याचा नवा जीआर देखील एक टक्का घेण्याचा आलेला आहे. सोलापूरला अशा केसेस माननीय मुंडे साहेबांकडे देखील होत्या. आपलं मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती

Question by Ankush Ghadi
Wednesday, November 30, 2022
rupeshghadi481985@gmail.com

मी अंकुश पांडुरंग घाडी, राहणार जोगवल वाडी, नारीग्रे, ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग .मी 2019 पासुन तलाठी साहेंबाकडे अर्ज करतो की माझ्या वडीलांच्या मुत्यु नंतर माझे व माझ्या भाऊ /बहिणींची नावे 7/12 उताऱ्यावर नोंदविण्यात यावी. परंतु अद्याप पर्यंत माझ्या अर्जावर काहीही कार्यवाही करण्यात आली नाही आहे.

Question by राजेंद्र कोळी
Tuesday, November 29, 2022
koli02604@gmail.com

वस्तीपड जमीन म्हणजे काय

Question by KANTA AIYAR
Tuesday, November 29, 2022
kvaiyar@gmail.com

1) Immovable property bearing CT survey no. G509 to 11 of village Bandra got converted as plot no. 28 under town planning scheme no. IV of Santacurz w.e.f 1965. The same got varied and plot no. 28 became 204.

2) In the 1970 pursuant to the application made by the owners, the final plot no. 28 was divided into 28A and 28B.

3) When the said town planning scheme was varied the plot no. 204 was shown as plot 28 and not as plots 28A and 28B.

4) On the said plot there are 2 different owners and 2 different societies standing.

5) On plot no. 28B the conveyance is also given showing whereas plot no. 28A has no conveyance till today.

6) Town planning department as also the city survey department are not showing the correct sub divided plot numbers. Atleast they should continue to show the sub divided old plot numbers 28A and 28B. How to rectify this mistake?.

7) We have noted that even property cards issued after the sub division post 1970 also does not reflect the correct plot numbers and because of the mistakes done by the town planning department of not recording sub division of plot 28A and 28B in there records and subsequently not giving effect to new no. 204 in place of plot 28 while varying the town planning scheme, even varied plot is shown as plot no. 204 in town planning but not in official records. Due to this issue the Society is stuck and unable to take conveyance. Please advise to resolve this issue.

Question by RIzwan Sajjad Kanji
Tuesday, November 29, 2022
riz3@hotmail.com

my father has removed my mother from the property by providing a fraudulent documents and fraud power of attorney, and my father has transferred the piece of land on which the house has been build in his name in all the goverment office and in the goverment records too.

Question by Sameer Mayekar
Monday, November 28, 2022
sameer.mayekar@gmail.com

माननीय महोदय.

माझी स्वतःच्या मालकीची शेत जमीन आहे व स्वतंत्र सात बारा आहे . हि शेत जमीन रत्नागिरी असून ती ३४ गुंठे आहे . शेत जमीन हि वरकस क्षेत्रात मोडते. हि जमीन मी विकू इच्छितो परंतु विकत घेणाऱ्यांचे वकील सांगत आहेत कि कलेक्टर परमिशन घ्यावी लागेल कारण हि जमीन जुन्या काळी एका मोठ्या होती व हा स्वतंत्र सात बारा असला तरीही कॉलेक्टर परमिशन घ्यावी लागेल. सादर जमीन मी २०२० साली विकत घेतली व माझे नाव सात बारा वर चढले आहे , तेव्हा मला अश्या कोणत्याच कलेक्टर परमिशन ची गरज भासत नाही. तसेच नुकतेच माझ्या निदर्शनास गव्हर्नमेंट चे नोटिफिकेशन आले जे स्पष्टपणे सांगत आहे कि वरकस जमीन रत्नागिरी जिल्हा २० गुंठे च्या वर असेल तर जमिनीचे व्यवहार होऊ शकतात.

तेव्हा कृपया मार्गदर्शन करावे.
समीर मयेकर

Question by suresh shivalkar
Monday, November 28, 2022
sujay@podar.org

Rules for renewal of lease of land in Mumbai city if it has expired
१९८१ साली आम्ही 'टेनंट कोपार्टनरशिप' हौसिंग सोसायटी रजिस्टर केली (Under Maharashtra Cooperative Societies Act 1960)
१९८४ मध्ये १२ फ्लॅट्स बांधून १२ सभासदांना allot केलेत.
१९९८-९९ मध्ये घेतलेल्या कर्जाची व्याजासह परतफेड केली त्यानंतर फक्त इमारतीची देखभाल हेच काम होते सोसायटीकडे
२०१४-१५ च्या सुमाराला माहितीच्या अधिकारात केलेल्या प्रश्नावर 'हि संस्था कार्यालयाचे appendix मध्ये नसल्याचे' उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाने कळविले. Apeal केल्यनंतरही अधिक माहिती मिळाली नाही
आमचे नाव आखीवपत्रावर येण्याकरिता आम्ही 'अपार्टमेंट ऍक्ट' प्रमाणे संस्था रजिस्टर करून विक्री-पत्र register करू शकतो काय? आणि विक्रीपत्र करून देण्याचा अधिकार कुणाकडे राहील?
आम्ही सर्व कर्ज फेडले आहे. आखीवपत्रावर नाव आल्याशिवाय आम्हाला फ्लॅट विकता येणार नाही म्हणून हि विचारणा.
आम्ही बहुतेक सर्व सभासद वेगवेगळ्या व्याधींनी ग्रस्त वृद्ध आहोत. आपल्या मार्गदर्शनाबद्दल अत्यंत आभारी राहू.

Question by BALKRISHNA GAVJI DEVRE
Monday, November 28, 2022
b.devre2005@gmail.com

माझ्या शेतजमिनीवर अतिक्रमण झाले असून त्या संदर्भांत कोर्ट केस चालू आहे कोर्ट रिसिव्हर कडून मोजणी चे आदेश होऊन मोजणी पण झाली आहे .मोजणी कर्मचारी यांची साक्ष झाल्यानंतर मला खात्री आहे कि निकाल माझ्या बाजूने होणार तरी निकाल लागल्या नंतर मला जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी तहसील कार्यालयाची मदत घ्यावी लागेल का. ताबा घेते वेळी पोलिसांची मदत घ्यावी लागणार का. कृपया मार्गदर्शन करावे

Question by K.V.Aiyar
Monday, November 28, 2022
kvaiyar@gmail.com

Howto use your website? Is there are option to change language from Marathi to English
आमच्या सातबारा मध्ये ( A ) याचे नाव पूर्वी सामायिक जमिनीत होते ,आणि इतर हक्क मध्ये पण दिसत आहे , पण सन १९५८ मध्ये मंजूर फेरफार प्रमाणे ( A ) नाव इतर हक्क मधून निघून गेले . आज आमची वहिवाट असून सुद्धा ( A ) यांच्या पुढील पीडीने भोगवटा नाव कशी दाखल करू शकतात , म्हणजे जर आम्ही इतर हक्क मधून नाव निघून गेले आहे हा फेरफार जोडून तहसीलमध्ये
( A ) यांच्या पुढील नाव वर हरकत किंवा केस दाखल करू शकतो का ??

Question by BALKRISHNA GAVJI DEVRE
Monday, November 28, 2022
b.devre2005@gmail.com

मौजे - अंजप ,तालुका - कर्जत ( रायगड ) येथे आमची ४ एकर बिनशेती ( २०१६ रोजी ) जमीन असून भोगवटादार सदरी एकूण ४ भागीदारांची नावे आहेत व त्यांचा प्रत्येकी समान हिस्सा आहे त्या पैकी एका भागीदाराने आपली १ एकर जमीन एका कंपनीला विकली असून त्या भागीदाराचे नाव जाऊन ७/१२ वर आता कंपनी चे नाव लागले आहे . आम्हाला व कंपनी ला सुद्धा परस्पर संमतीने कंपनी ने विकत घेतलेल्या १ एकर क्षेत्राचा पोटहिस्सा करून कंपनी ला स्वतंत्र वेगळा ७/१२ करून द्यायचा आहे .तरी जमीन बिनशेती असल्या कारणाने मा. जिल्हाधिकारी - रायगड व उप संचालक नगर रचना कार्यालय - अलिबाग यांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे कि उप अधीक्षक - भूमि अभिलेख ( कर्जत ) यांच्या स्तरावर सदर पोटहिस्सा मोजणी करता येईल या बाबत कृपया मार्गदर्शन करावे

Question by Vaibhav
Sunday, November 27, 2022
vaibhavband444@gmail.com

नमस्कार सर....
तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे...ग्रामपंचायत नी 60 दिवस च्या आत दोन्ही बांधकाम परवनगीसाठी दिलेल्या अर्जांचे उत्तर दिले नाही त्यामुळे मी सेवा हमी कायदा अंतर्गत ग्रामपंचायत नी 60 दिवसाच्या आत परवानगी न दिल्यामुळे मला बांधकाम परवानगी मिळाली असं मी समजून बांधकामाला सुरुवात करतो असा अर्ज दिला.... परंतु लगेच दोन तीन दिवसांनी ग्रामपंचायतनी ठराव घेतला आणी त्यांनी नाकारण्यासाठी कारण म्हणून गावात पहिलेच तीन शाळा आहेत असे सांगून बांधकाम परवानगी नाकारली.... परंतु सर मला नवीन शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे....मी ग्रामपंचायत ला बांधकाम परवानगी मागितली होती.... आनी त्यांनी ठराव दोन दिवसापूर्वी होउन त्यांनी त्यामधे तारीख ही 60 दिवसांमधील टाकलेली आहे.... सर माझ्याजवळ वेळ खूप कमी आहे यासाठी मी काय उपाय करू शकतो मला कळवा हि विनंती....

This page was generated in 0.07 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 2818
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 47
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
श्री.पी.एम. गड्डम 10
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 10
राजेश जे वझीरे 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
रामदास के कोळगने 6
श्री.मोहन टिकले 6
श्री. महेश शेवाळे 4
अजित नथू शेलार 3