महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
61 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना. 202310051800004319 Administrator


62 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अनियतकालिक बदल्या (नाशिक विभाग). 202310051759241619 Administrator


63 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश श्री. विनय साताप्पा कौलवकर, निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल कार्यालय पन्हाळा, जि. कोल्हापूर यांच्या प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 202310051755011719 Administrator


64 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश श्रीमती दर्शना रमेश सुर्यवंशी, नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल कार्यालय हिंगणा, जि. नागपूर यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणण्याबाबत 202310051756237619 Administrator


65 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अनियतकालिक बदल्या (कोंकण विभाग) 202310051753015319 Administrator


66 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अनियतकालिक बदल्या (अमरावती विभाग) 202310051751531619 Administrator


67 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... 202310051749171719... Administrator


68 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... 202310051748534319 Administrator


69 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अनियतकालिक बदल्या (पुणे विभाग) 202310051744575219 Administrator


70 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अनियतकालिक बदल्या (नागपुर विभाग) 202310051744423919 Administrator


71 05/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अनियतकालिक बदल्या (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) 202310051714271919 Administrator


72 04/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... (नागपूर विभाग) 202310041726477919 Administrator


73 04/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... (औरंगाबाद विभाग) 202310041725038919 Administrator


74 04/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. विशाल दौंडकर, तहसिलदार यांची नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावी क्षेत्र (नैना) येथे प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202310041720491919 Administrator


75 04/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना...(औरंगाबाद विभाग) 202310041718109419 Administrator


76 04/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (नागपूर विभाग) 202310041715383919 Administrator


77 04/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना 202310041712179119 Administrator


78 04/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... 202310041710089619 Administrator


79 04/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... 202310041659553119 Administrator


80 04/10/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... (औरंगाबाद विभाग) 202310041657531019.. Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.