महसूल कर्मचारी

अ.क्र. नांव पद सध्याची पदस्थापना मोबाईल नंबर ई-मेल आयडी प्रोफाइल
361 kute santosh kashinath लिपिक mahasul santoshkute039@gmail.com
362 नार्वेकर आनंद श्रीराम अव्वल कारकून 06/02/2013 narvekaranand@gmail.com
363 Narwade Sachin Sugrao तलाठी Tahsil office Nanded snarwade9@gmail.com
364 Tote vaishali balasaheb लिपिक jalna vaishalirudre@gmail.com
365 राठोड दीपक बाबूसिंग लिपिक alibagh deepakrathod59@gmail.com
366 थोरात विष्णू रामचंद्र तलाठी TALATHI PATSANGAVI(BHOOM) vishnuthorat46@gmail.com
367 चावरे मनोज नारायणराव तलाठी Talathi chawaremanoj12@gmail.com
368 गोहणे दीपक सुधाकर तलाठी तलाठी gsdeepak16@gmail.com
369 दिलीप राजपूत अव्वल कारकून AK diliprajput074@gmail.com
370 पावलं गणेश रामदास तलाठी patoda tahsil gpawal@rediffmail.com
371 मौडेकर श्रीमंत श्रीक्रीष्ण तलाठी talathi shrimantm77@gmail.com
372 शेख अन्‍सारोददीन तलाठी तलाठी ansarhisam@gmail.com
373 दत्ता रमेशराव राऊत लिपिक लिपीक datta.raut52@gmail.com
374 गणोरे कैलास नरहरी अव्वल कारकून Avval karkoon amoldhamke77@rediffmail.com
375 पाटील स्वरूप सीताराम अव्वल कारकून अव्‍व्‍ाल कारकून swarupspatil@gmail.com
376 शिंदे MAHADEO JALINDAR तलाठी TALATHI shindedev74@gmail.com
377 गिरासे नरेंद्र मानसिंग मंडळ अधिकारी karamnuk kur niri narendra.girase28@gmail.com
378 patil yogesh vitthal मंडळ अधिकारी Circle Officer Bodwad yogeshpatil14113@gmail.com
379 sonune vijay vasanta इतर kotwal vijaykumarsonune@rediffmail.com
380 गावडे कैलाश तलाठी TALATHI TENDOLI kailasgawade69@gmail.com
अ.क्र. नांव पद सध्याची पदस्थापना मोबाईल नंबर ई-मेल आयडी प्रोफाइल

This page was generated in 0.01 seconds.