महसूल कर्मचारी

अ.क्र. नांव पद सध्याची पदस्थापना मोबाईल नंबर ई-मेल आयडी प्रोफाइल
21 अकोसकर गोपाल तुळशीराम महसूल कर्मचारी circle officer gopalakoskar@gmail.com
22 पाटील प्रवीण विष्णू महसूल कर्मचारी CIRCLE OFFICER ppatil821@gmail.com
23 बेलवेकर अजित तुकाराम महसूल कर्मचारी talathi ajeetb3022@gmail.com
24 वाजगे किरण मोरेश्वरराव महसूल कर्मचारी j.k kiran_wajge@rediffmail.com
25 बडेरे नरेंद्र राजेंद्र महसूल कर्मचारी TALATHI nrbadere@gmail.com
26 पोरे श्रीकांत राजाराम महसूल कर्मचारी village officer shrikantpore28@gmail.com
27 यादव विनायक विष्णू महसूल कर्मचारी तलाठी vvyadav09@gmail.com
28 सूर्यवंशी महेश लक्ष्मन महसूल कर्मचारी talathi dreamsms@rediffmail.com
29 देशपांडे लक्ष्मिकांत विजयराव मंडळ अधिकारी Circle officer deshpandelv1969@gmail.com
30 सावर्डेकर महेंद्र गणपत महसूल कर्मचारी Awal Karkoon msg221@rediffmail.com
31 देवळे कैलास काशिनाथ महसूल कर्मचारी Collector office washim krushna_deole@rediffmail.com
32 भवाळ राजेश विठ्ठलराव महसूल कर्मचारी Clerk bhawalrajesh@gmail.com
33 डांगे ताहिरा समीर सर्वसाधारण Steno Typist dange.tahera@gmail.com
34 कांबळे संतोष विश्वनाथ महसूल कर्मचारी talathi santoshkamble2197@gmail.com
35 राठोड शिवाजी विष्णू महसूल कर्मचारी corcal officcer yashkumarrathod@yahoo.com
36 शिशिर एकनाथ निनावे मंडळ अधिकारी मंडळ अधिकारी shishirninawe@outlook.com
37 मोरे विजय शंकरराव लिपिक JUNIOR CLERK vmvijay88@GMAIL.COM
38 गजभारे घ्रुश्नेवर शिवानंद महसूल कर्मचारी Awwal Karkun gsgajbhare@gmail.com
39 अत्राम महेंद्रकुमार सूर्यभान नायब तहसीलदार A K mahendra.atram1979@gmail.com
40 गाढवे श्रीहरी बब्रुवान महसूल कर्मचारी collector office osmanabad shriharigadhave@gmail.com
अ.क्र. नांव पद सध्याची पदस्थापना मोबाईल नंबर ई-मेल आयडी प्रोफाइल

This page was generated in 0.01 seconds.