श्री.रवींद्र गंगाराम माने

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, सावनेर

इमेल आयडी

rvmane@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  29/11/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.sc. (electronics)
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  नागपूर
 • तालुका
  सावनेर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  09/12/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/08/2008