श्री.व्ही.बी. ढोले

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  22/11/1954
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.कॉम.एमआयआरपीएम
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  15/01/1990
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  09/03/2004