श्री.अरखराव बळवंतराव दयाराम

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

tahsildar mangrulpir

इमेल आयडी

balwantarakhrao@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  04/03/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस्सी. (गणित)
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  वाशीम
 • तालुका
  मंगरूळपीर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  12/02/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  17/04/2008