श्री.आर.डब्लू. हांडे

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar Akola

इमेल आयडी

rajeshwarwhande@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  19/03/1973
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  27/09/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  27/09/2007