श्री.एस.पी. वायाळ

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

dy collector land acquisition pkv

इमेल आयडी

Sohampwayal@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  24/06/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A.Ded
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  25/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  25/11/2002