श्री.शे.कलाम शे.रहेमान

तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  02/04/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एच.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  अमरावती
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अमरावती
 • तालुका
  अमरावती
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  22/02/1982
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/04/2008