श्री.आर.पी. बल्लाळ

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  31/05/1958
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.कॉम.
 • मूळ जिल्हा
  यवतमाळ
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  यवतमाळ
 • तालुका
  यवतमाळ
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  23/07/1981
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/06/2011