श्री.म.इक़्बाल म.इद्रिस अहमद

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल), राळेगाव

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  02/05/1958
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एच.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  यवतमाळ
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  यवतमाळ
 • तालुका
  राळेगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  19/09/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  19/09/2007