श्री. किरण अरुण सावंत पाटील

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, बाभूळगाव

इमेल आयडी

tahkiran@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  25/01/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस.सी. कृषी
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  यवतमाळ
 • तालुका
  बाभूळगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/03/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/03/2009