सौ. प्रियदर्शनी उपसेन बोरकर

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, सेलू

इमेल आयडी

priyaborkar31@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  31/05/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी. एस्सी.
 • मूळ जिल्हा
  धुळे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  वर्धा
 • तालुका
  सेलू
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  08/12/2004
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  24/01/2011