डॉ.संजय गरकल

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसिलदार मेहकर

इमेल आयडी

sanjaygarkal1@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  02/04/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.एम.एस.
 • मूळ जिल्हा
  वाशीम
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  मेहकर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  06/08/2004
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/04/2013