श्री.आर.जी. कराड

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार निष्कासन, मालाड

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  15/01/1956
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  मुंबई
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक