श्री.शैलेश उद्धवराव काळे

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, मलकापूर

इमेल आयडी

shaileshkale32@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  13/07/1974
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस.सी. अग्री
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  मलकापूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/09/2009