श्री.एस.आर. बगळे

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, चिखली

इमेल आयडी

sureshbagale71@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  23/12/1971
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  चिखली
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  09/12/1999
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/09/2009