श्री.समाधान चांगोजी सोळंके

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, खामगाव

इमेल आयडी

scsolanke@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/04/1962
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एच.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  खामगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  03/12/1982
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  03/08/2004