श्री. बोलंगे अरविंद शंकरराव

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, तहसील कार्यालय, Basmat

इमेल आयडी

asbolange@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  26/05/1982
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस्सी. agriculture
 • मूळ जिल्हा
  लातूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  हिंगोली
 • तालुका
  वसमत
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/11/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/11/2007