श्री.राजेंद्र गंगाधर गळगे

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  24/11/1966
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.कॉम.
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  नांदेड
 • तालुका
  नांदेड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  28/07/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  28/07/2009