शेजळ सचिन लक्ष्मण

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Yavatmal tahsildar

इमेल आयडी

sachinshejal@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  22/09/1979
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.E. Mechanical
 • मूळ जिल्हा
  सातारा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  यवतमाळ
 • तालुका
  यवतमाळ
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/09/2004
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  03/04/2013