श्री.पी.जे. सोनवणे

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/08/1959
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  औरंगाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  औरंगाबाद
 • तालुका
  औरंगाबाद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  03/12/1981
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/05/2011