निलेश मडके

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar Election Collector Office Washim

इमेल आयडी

nbmadke@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/01/1980
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Bsc.B.Ed.math
 • मूळ जिल्हा
  वाशीम
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  वाशीम
 • तालुका
  वाशीम
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  31/05/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  31/05/2010