श्री. अरविंद नरसिकर

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, नांदेड

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  22/09/1972
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.व्ही.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  नांदेड
 • तालुका
  नांदेड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  27/01/2009