काहारे राजेश शंकरराव

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

naib tahasildar

इमेल आयडी

rajeshkahare@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  15/10/1968
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B'SC.
 • मूळ जिल्हा
  यवतमाळ
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अमरावती
 • तालुका
  धरणी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  31/05/1994
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/08/2014