पारवे सुनंदा नरसू

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar Revenue

इमेल आयडी

sdr2882007@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  25/01/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A.Economics
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  औरंगाबाद
 • तालुका
  पैठण
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  17/04/2013
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  30/06/2012