कानाद्जे रवींद्रकुमार सीताराम

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

NT MAHSUL BULDANA

इमेल आयडी

rskanadje79@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  23/09/1979
 • शैक्षणिक अहर्ता
  MA
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  बुलढाणा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  02/05/2013
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  02/05/2013