चोन्डेकर प्रगती रामचंद्र

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Maharashtra Revenue Tribunal A'bad

इमेल आयडी

psmene@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/06/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  MA(clinical psychology)
 • मूळ जिल्हा
  औरंगाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  औरंगाबाद
 • तालुका
  औरंगाबाद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/12/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/11/2012