श्रीमती स्वाती सूर्यवंशी

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, जिंतूर

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  12/06/1974
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस्सी
 • मूळ जिल्हा
  परभणी
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  परभणी
 • तालुका
  जिंतूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/11/2002