Rajesh Vaishnav

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar (election,MSD)

इमेल आयडी

rbv6289@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/12/1971
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.COM
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  मुंबई उपनगरीय जिल्हा
 • तालुका
  अंधेरी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/05/1992
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  03/01/2014