pawar pankajkumar suresh

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

RNT Nasik

इमेल आयडी

ppankajs@yahoo.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/11/1974
 • शैक्षणिक अहर्ता
  MBA
 • मूळ जिल्हा
  जळगाव
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  नाशिक
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  28/05/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  28/05/2010