श्री.नितीन एच. चव्हाण

तहसीलदार

इमेल आयडी

chavan.nitin1976@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  15/08/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.Sc.(Agriculture)
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  ठाणे
 • तालुका
  ठाणे
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  09/03/2009