Waghchoure Suresh Prabhakar

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

परिविक्षाधिन नायब तहसिलदार

इमेल आयडी

sureshwaghchoure@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  28/05/1974
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BA English
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  जळगाव
 • तालुका
  मुक्ताई नगर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  17/04/2013
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  17/04/2013