गटलेवार सतीश भानुदासराव

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

तहसिल कार्यालय , मुखेड

इमेल आयडी

satishdo@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  10/02/1981
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  नांदेड
 • तालुका
  मुखेड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/07/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  11/07/2012