Pushpalata Narsingrao Gaikwad

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

talathi

इमेल आयडी

dvlimbekar@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  02/02/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  बीड
 • तालुका
  अंबाजोगाई
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  10/10/2011
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  10/10/2011