kamble santosh ashokrao

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

clark

इमेल आयडी

santosh.sak10@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  10/10/1986
 • शैक्षणिक अहर्ता
  10tn , agri
 • मूळ जिल्हा
  लातूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोट
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/02/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  11/02/2010